Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 612768
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es convalida el Decret llei 5/2023, de 28 d’agost, de mesures urgents en l’àmbit educatiu i en el sanitari (RGE núm. 4466/23)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre de 2023, després d'un debat i una votació de totalitat, acordà convalidar el Decret llei 5/2023, de 28 d'agost, de mesures urgents en l'àmbit educatiu i en el sanitari (RGE núm. 4466/23) (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 120 de 29 d'agost de 2023).

Conformement amb l'establert a l'apartat 6 de l'article 157 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, s'ordena la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'acord de convalidació esmentat.

 

(Signat eelctrònicament: 28 de setembre de 2023)

El president del Parlament de les Illes Balears Gabriel Le Senne i Presedo