Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es convalida el Decret llei 5/2023, de 28 d’agost, de mesures urgents en l’àmbit educatiu i en el sanitari (RGE núm. 4466/23)

    Número d'edicte 9048 - Pàgina 48041

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic dels serveis de l’Escola Infantil de 1r cicle Es Nieró

    Número d'edicte 8975 - Pàgines 48042-48043

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 13/2023 en la modalitat de suplement de crèdit

    Número d'edicte 9064 - Pàgina 48044

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit 08/2023

    Número d'edicte 9100 - Pàgina 48045