Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Núm. 609784
Rectificació d'errors materials de l'anunci de constitució del borsí de monitors/es piscina de l'ajuntament de Lloseta

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Rectificació d'errors materials de l'anunci de constitució del Borsí de Monitors/es Piscina de l'Ajuntament de Lloseta.

Vist que en data 26 de setembre de 2023, en el BOIB núm. 132, es va publicar l'anunci de constitució del Borsí de Monitors/es Piscina de l'Ajuntament de Lloseta, personal laboral temporal de l'Ajuntament de Lloseta.

Vist que hi han hagut errors materials en el text de l'anunci publicat.

ON DIU:

Constitució del borsí de treballadors/es familiars, personal laboral temporal de l'Ajuntament de Lloseta

HA DE DIR:

Constitució del borsí de Monitors/es Piscina, personal laboral temporal de l'Ajuntament de Lloseta

ON DIU:

Es fa saber per el general coneixement que en resolució de dia 22 de setembre de 2023 la Sra. Batlessa de l'Ajuntament de Lloseta va aprovar el Decret núm. 2023-0175 per el que es constitueix el Borsí de Treballadors/es Familiars, personal laboral temporal, per cobrir les possibles futures necessitats de personal en l'Ajuntament, següent: [...]

HA DE DIR:

Es fa saber per el general coneixement que en resolució de dia 22 de setembre de 2023 la Sra. Batlessa de l'Ajuntament de Lloseta va aprovar el Decret núm. 2023-0175 per el que es constitueix el Borsí de Monitors/es Piscina, personal laboral temporal, per cobrir les possibles futures necessitats de personal en l'Ajuntament, següent: [...]

 

Lloseta, (Signat electrònicament: 27 de setembre de 2023

La batlessa Angelina Perez Sanchez)