Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE COSTITX

Núm. 604498
Convocatòria pública Jutge de Pau de Costitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'art.5 del Reglament del CGPJ 3/95, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, s'anuncia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de JUTGE / A DE PAU de Costitx.

Les condicions de capacitat exigibles per optar a l'elecció d'aquesta càrrec són les següents:

- Ser espanyol / a i major d'edat.

- No estar impedit física o psíquicament per exercir les funcions judicials.

- No haver estat condemnat o inculpat per delicte dolós. En cas contrari, aquest impediment cessa si s'ha obtingut l'absolució o s'ha dictat la interlocutòria de sobreseïment.

- Disfrutar de l'exercici ple dels drets civils.

- Residir en el nostre terme municipal de Costitx.

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar les seves sol·licituds en el Registre General de l'Ajuntament durant el termini QUINZE DIES comptats a partir del dia següent en què es publiqui aquest anunci en el BOIB.

Juntament amb la sol·licitud, els candidats ha de presentar un currículum vitae amb els detalls més significatius del seu perfil personal, acadèmic i professional.

 

Costitx, 25 de setembre de 2023

El batle Antoni Salas Roca