Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 604207
Traspàs 1/2 part de la sepultura núm. 59, Via Santa Agnès, del Cementiri Municipal de Campos

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Margarita Salva Fullana ha sol·licitat la inscripció a favor seu dels drets funeraris sobre mitja sepultura, part dreta, de  la via santa Agnès número 59, del Cementiri Municipal de Campos, per cessió i per herència dels anteriors propietaris.

La precedent sol·licitud es fa pública perquè qualsevol persona interessada pugui presentar en aquest Ajuntament, en hores d'oficina, durant el termini d'un mes - comptat a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOIB- les al·legacions que consideri oportunes.

 

Document signat electrònicament (22 de setembre de 2023)

La batlessa Francisca Porquer Manresa