Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 367734
Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, a proposta de la cap del Servei d’Entitats Jurídiques, relativa a la inscripció de la constitució de la Fundació Som Cide en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

Mitjançant la Resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 18 de maig de 2023 es va qualificar, reconèixer i inscriure la Fundación Som Cide, amb domicili al carrer Arener, 3, 07013 Palma.

D'acord amb el que disposa l'article 5 dels Estatuts de la Fundació, aquesta entitat persegueix objectius d'interès general. Així mateix, els fins fundacionals són, entre d'altres:

- Promoure, finançar, subvencionar, desenvolupar, i divulgar el foment de l'educació; desenvolupar i divulgar el foment del cooperativisme i l'economia social i desenvolupar els objectius de desenvolupament sostenible i foment de la cultura i la llengua de les Illes Balears.

Atès tot això, la Fundación Som Cide queda inscrita en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears amb el número 100000000419, adscrita al Protectorat de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 30 de maig de 2023)

El director general Francesc Miralles Mascaró