Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 367232
Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 8-2023-HLSR-XIG-CAT)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposen els articles 36.3 i 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci se sotmeten a informació pública, durant el termini de quinze dies, els següents expedients d'autorització d'activitats relacionades amb l'ús d'habitatge unifamiliar i per a la declaració d'interès general en sòl rústic:

ALCUDIA: Promogut per ANTONI SALAS FANALS al POLÍGON 3, PARCEL·LA 64 (116/2022-HLSR)

ALGAIDA: Promogut per OSSI OSKAR ROBERT KÖCHLI al POLIGON 17, PARCEL·LES 202-203-204-205 (25/2022-HLSR)

Promogut per ALEXANDER SAILER al POLIGON 19, PARCEL·LES 259-260 (323/2022-HLSR)

Promogut per MARIA ISABEL PALAO MAS al POLIGON 1, PARCEL·LA 57 (327/2022-HLSR)

BINISSALEM: Promovido por FRANCISCA LLABRES BAUZA en el POLIGONO 10, PARCELA 17 (342/2020-HLSR)

Promogut per VICENS NEGRE FERRER al POLIGON 12, PARCEL·LES 60-62 (351/2022-HLSR)

BUNYOLA: Promogut per MALLA SAU al POLIGON 8, PARCEL·LES 129-157 (72/2022-XIG)

FELANITX: Promogut per QUINA GARCIA GESTIO INMOBILIARIA al POLIGON 61, PARCEL·LA 500 (76/2022-HLSR)

Promogut per CHRISTIAN-MARKUS WALK al POLIGON 38, PARCEL·LES 16-282 (225/2022-HLSR)

INCA: Promogut per GUILLERMO PONS RAYO al POLIGON 8, PARCEL·LA 68 (309/2022-HLSR) 

LLUBÍ: Promogut per GUILLERMO BAUZA FELIU al POLIGON 9, PARCEL·LES 315-316-318 (27/2020-HLSR)

MANACOR: Promogut per HERMANOS LLULL PERELLO CB al POLIGON 9, PARCEL·LES 48-137 (42/2022-HLSR)

Promogut per MATIAS SERVERA MUNAR al POLIGON 20, PARCEL·LA 87 (331/2022-HLSR)

Promogut per MARTIN SERVERA MASSANET al POLIGON 13, PARCEL·LA 50 (346/2022-HLSR)

Promogut per JOAN SUASI LLITERAS al POLIGON 2, PARCEL·LES 138-139 (352/2022-HLSR)

MARRATXÍ: Promogut per SA GARRIGA DESIGN SL al POLIGON 2, PARCEL·LES 399-400 (199/2022-HLSR)

MURO: Promogut per HOTEL FARRUTX SL al POLIGON 11, PARCEL·LA 34 (353/2022-HLSR)

SANTA MARGALIDA: Promogut per TONI ESTELRICH BARCELO al POLIGON 1, PARCEL·LA 462 (226/2022-HLSR)

Promogut per CARBONELL EXCLUSIVE PROPERTIES SL al POLIGON 10, PARCEL·LA 188 (239/2022-HLSR)

Promogut per JOSE PERELLO GAYA al POLIGON 7, PARCEL·LA 258 (17/2023-XIG) 

SANTANYÍ: Promogut per SABINE SCHMEKEL MEININGER al POLIGON 1, PARCEL·LES 242-253 (250/2022-HLSR)

Promogut per LM 78 SL al POLIGON 5, PARCEL·LES 276-277 (296/2022-HLSR)

Promogut per FRANCISCO JAVIER BALLESTER BARCELO al POLIGON 7, PARCEL·LES 808-809 (338/2022-HLSR)

SENCELLES: Promogut per FERNANDO ABELLA GUAL al POLIGON 3, PARCEL·LA 123 (5/2022-HLSR)

Promogut per CARLOS ARTURO LLABRES COLOM al POLIGON 16, PARCEL·LA 169 (276/2022-HLSR)

SES SALINES: Promogut per JUANA MARIA ALOMAR SITJAR al POLIGON 6, PART PARCEL·LA 71 (ACTUALMENT 521) (319/2022-HLSR)

Els esmentats expedients podran ésser examinats durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en hores d'oficina, a les dependències administratives del Departament de Territori, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma de Mallorca, i es podran fer les al·legacions que es considerin oportunes dins el mateix termini.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (2 de juny de 2023)

El secretari tècnic Eduardo Soriano Vives