Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ ELECTORAL

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 294202
Resolució de 3 de maig de 2023, del president de la Junta Electoral de les Illes Balears, per la qual es fa pública la “Proposta dels Plans de cobertura de la campanya electoral” per a les eleccions autonòmiques (Parlament i consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa) del proper 28 de maig, relatius a TVE a les Illes Balears i RNE a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del previst a l'apartat cinquè, punt 1, de l'annex de la Instrucció 1/2015, de 15 d'abril, de modificació de la Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 66 de la Llei Orgànica del Regim Electoral General, s'ordena la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'anunci que, per part de TVE a les Illes Balears i RNE a les Illes Balears, s'ha posat en coneixement d'aquesta Junta la “Proposta dels plans de cobertura de la campanya electoral” per a les eleccions autonòmiques (Parlament de les Illes Balears i consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa) del proper 28 de maig.

Les entitats polítiques afectades podran formular les reclamacions o recursos que estimin pertinents abans de les 19:00 hores del divendres dia 5 de maig de 2023, un cop publicat l'anunci dels esmentats plans al BOIB.

 

Palma, 3 de maig de 2023

El president de la Junta Electoral Antonio F. Capó Delgado