Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI, S.L.U.

Núm. 242680
Bases per a la convocatòria i constitució d'una borsa de treball per a encarregat/ada de secció, operari/a peó/a i operari/a neteja de l'empresa Serveis Municipals de Santanyí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per mitjà de la present s'informa que s'han aprovat unes BASES PER A LA CONVOCATÒRIA I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A ENCARREGAT/A DE SECCIÓ, OPERARI/A PEÓ/A I OPERARI/A NETEJA DE L'EMPRESA SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ obrint-se el termini per a inscripcions.

Es pot trobar el text complet a la següent adreça electrònica: http://www.semdesa.net/ca/Ofertas_Ocupacion.php

 

Santanyí, a la data de la signatura electrònica: (5 d'abril de 2023)

El gerent