Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 3/2023, de 13 de març, pel qual s'estableixen ajuts i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per la borrasca Juliette a la Serra de Tramuntana i altres indrets de l'illa de Mallorca (RGE núm. 1753/23)

    Número d'edicte 2974 - Pàgina 17261

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació del pressupost del Consell Insular d’Eivissa mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit

    Número d'edicte 2886 - Pàgina 17262

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la delimitació de l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 2 prevista al PGOU d’Inca

    Número d'edicte 2884 - Pàgina 17263

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP)

    Número d'edicte 2923 - Pàgines 17264-17271