Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Ordre 5/2023 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’aprova el Repertori d’Oficis Artesans de les Illes Balears

    Número d'edicte 1519 - Pàgines 10167-10190

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord de complimentació de la prescripció 12 imposada en l’acord d’aprovació definitiva de la Revisió de les Normes Subsidiàries de planejament de Costitx, pres per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de dia 27 de gener de 2017, relativa a l’urbanitzable URB-01

    Número d'edicte 1697 - Pàgines 10191-10195

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord de complimentació de la prescripció imposada en l’acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual número 25 de les Normes Subsidiàries del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar per a la reordenació de vials i zona verda pública a sa Coma 3a fase, pres per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de dia 30 de juliol de 2021

    Número d'edicte 1699 - Pàgina 10196

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord d’aprovació definitiva de la Modificació puntual número 7 de les Normes Subsidiàries del municipi de Porreres per a la regulació de la normativa dels xamfrans

    Número d'edicte 1700 - Pàgines 10197-10200

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats de les escoles d’educació infantil municipals

    Número d'edicte 1680 - Pàgines 10201-10206