Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública modificació de crèdit pressupostari 01-2023, crèdit extraordinari

    Número de registre 260 - Pàgina 1848

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial preu públic per la prestació del servei del programa municipal de reforç escolar

    Número de registre 263 - Pàgina 1849

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Decrets d'incoació de procediments sancionadors

    Número de registre 289 - Pàgina 1850