Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 37244
Vacants de Jutge/essa de Pau d’Alaró i substitut/a

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. 37/2023)

Es fan públiques les properes vacants de Jutge/essa de Pau d'Alaró i Jutge/essa de Pau substitut/a, perquè les persones interessades es puguin presentar. A les sol·licituds podran acompanyar relació de mèrits que estimin pertinents.

Requisits :

nacionalitat espanyola.

majoria d'edat.

no incórrer en causa d'incapacitat ni incompatibilitat.

residència a Alaró.

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins a les 24 hores del dia 20 de febrer de 2023.

Lloc de presentació de sol·licituds i informació:

Oficines municipals, C/ Petit, núm. 1, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

 

Alaró, 13 de gener de 2023

El batle Llorenç Perelló Rosselló