Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 770338
Rectificació d'errors

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

S'han observat algunes errades materials al text de les publicacions dels processos d'estabilització de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, indicats a continuació, publicades al BOIB núm. 162, de 13 de desembre de 2022:

1. Convocatòria i bases del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (versió castellana, pàg. 54138).

On diu:

«Convocatòria i bases del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.»

Ha de dir:

Convocatòria i bases del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

2. Convocatòria i bases del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (versió Catalana, pàg. 53338).

On diu:

TECNIC GESTION RECORDATÒRIA

A2

1

Diplomat o grau en ciències empresarials, Dret, Economia o titulació equivalent

 

B2

Ha de dir:

TECNIC GESTIO RECAPTATORIA

A2

1

Diplomat o grau en ciències empresarials, Dret, Economia o titulació equivalent

 

B2

 

Santa Eulària des Riu, (signat electrònicament: 20 de desembre de 2022)

L'alcaldessa (María del Carmen Ferrer Torres)