Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE COSTITX

Núm. 759446
Exposició al públic de la Modificació puntual de les NNSS per a la delimitació d'un sistema general viari en sòl rústic per a la connexió del camí de Jornets amb el Camí de Son Tomasset

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de Corporació de data 12 de desembre de 2022 aprovà inicialment la Modificació Puntual de la NNSS per a la delimitació  d'un sistema general viari en sòl rústic per a la connexió del camí de Jornets amb el Camí de Son Tomasset,. S'exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de 30 dies hàbils perquè ho puguin consultar a les oficines municipals o a la web d'aquest Ajuntament i s'hi puguin presentar les al·legacions que considerin adients.

           

Costitx, 14 de desembre de 2022

El batle Antoni Salas Roca