Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 50/2022, de 12 de desembre, pel qual es cessa la directora general de Turisme de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

    Número de registre 10868 - Pàgina 52877

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 51/2022, de 12 de desembre, pel qual es nomena directora general de Turisme de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

    Número de registre 10869 - Pàgina 52878

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 12 de desembre de 2022 de separació i designació d’un vocal al Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears

    Número de registre 10870 - Pàgina 52879