Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

    • CONSELL DE GOVERN

      • Acord del Consell de Govern de 5 de desembre de 2022 pel qual es declaren Zones Especials de Conservació (ZEC) cinc Llocs d’Importància Comunitària (LIC) de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000 a les Illes Balears inclosos en el Pla de Gestió Natura 2000 Costa Oest d’Eivissa

        Número d'edicte 10853 - Pàgines 52880-52881