Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 701288
Adhesió de l’Ajuntament de Felanitx a l’Associació GALP Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 1360/2022

A la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple de dia 13 de juny de 2022, es va acordar, entre altres, l'adhesió de l'Ajuntament de Felanitx a l'Associació GALP Mallorca.

 

Felanitx, document signat electrònicament (24 de novembre de 2022)

El batle

Jaume Monserrat Vaquer