Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 670034
Informació pública canvi titularitat concessió funerària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. núm. 1133/2022

Havent-se sol.licitat per MRP (registre d'entrada E-RC-3609 de 20.10.2022) el canvi de titularitat de la concessió funerària de la sepultura núm. 116 del c/ de Sant Bartomeu del cementeri municipal a favor seu, pel present edicte es convoca a qui tengui sobre aquest panteó qualsevol dret perquè el manifesti, en el termini de quinze (15) dies hàbils comptats a partir del següent al de la inserció del present en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Alaró, 14 de novembre de 2022

El batle Llorenç Perelló Rosselló