Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Núm. 651896
Nomenament funcionaris de carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En virtut del Decret de Batlia de data 02-11-2022, queden nomenats com a funcionaris de carrera de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Categoria Policia Local, Grup C1, els següents aspirants:

-43150991 R.

-43121842 Q.

-43098273 E.

-43096833 P.

-43146885 N.

-18237461 W.

-44326265 K.

-43156611 D.

-43099960 F.

Aquests nomenaments queden condicionats a les preceptives preses de possessió, les quals hauran de perfeccionar-se el dia 07 de novembre de 2022, a les 12 h. a la seu de l'Ajuntament.

 

Santa María del Camí, 7 de novembre de 2022

El batle- president Nicolau Canyelles