Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva 2ª modificació Base 45ª punt 1r de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament d'Eivissa any 2022

    Número d'edicte 9251 - Pàgines 44267-44268

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 21 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 9270 - Pàgina 44269

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 20 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 9271 - Pàgina 44270

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 17 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 9272 - Pàgina 44271