Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 633028
Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP11-2022-IG)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposa l'article 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci queda sotmès a informació pública per espai de quinze dies el següent expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general a sòl rústic:

CAMPOS. Promogut per DAMIAN BENNASER GOMILA per a la declaració d'interès general del projecte de millora de traçat de camí a Es Gomeles (exp. 873117N)

L'esmentat expedient es podrà examinar durant el termini de quinze dies, a partir de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Consell Insular de Mallorca, a l'enllaç següent, a les dependències administratives de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma, i es podran fer les al·legacions que pertoquin dins el mateix termini.

  • https://cloud3.conselldemallorca.net/index.php/s/ia6W8SmwJcdmA7

 

Palma, 26 d'octubre de 2022

El secretari de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme Jaume Munar Fullana