Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Ordre 27/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2022 per al lloguer d'habitatge, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025

    Número d'edicte 9218 - Pàgines 43763-43779

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària (MC016) (Ajut nominatiu IGA), competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2022 (Exp. 0426-2022-000016)

    Número d'edicte 9141 - Pàgina 43780

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Modificació de l'ordenança per a la regulació de les ajudes econòmiques dels serveis socials de l'Ajuntament de Capdepera

    Número d'edicte 9104 - Pàgines 43781-43795

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple de data 4 d'agost de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova definitivament la modificació del traçat del camí des Grau del municipi de Deià

    Número d'edicte 9148 - Pàgina 43796

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària núm. 16/2022, en la modalitat de crédit extraordinari i suplement de crédit

    Número d'edicte 9150 - Pàgina 43797

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació presupostaria núm. 19/2022, en la modalitat de crédit extraordinari i suplement de crédit

    Número d'edicte 9151 - Pàgina 43798

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària núm. 22/2022, per crédit extraordinari i suplement de crèdit

    Número d'edicte 9152 - Pàgina 43799

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 12/2022 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 9174 - Pàgina 43800

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Modificació de crèdit 16/2022

    Número d'edicte 9160 - Pàgina 43801

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Modificació de crèdit 15/2022

    Número d'edicte 9161 - Pàgina 43802

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Modificació de crèdit 17/2022

    Número d'edicte 9162 - Pàgina 43803

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 52/2022

    Número d'edicte 9207 - Pàgina 43804

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 51/2022

    Número d'edicte 9208 - Pàgina 43805

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 50/2022

    Número d'edicte 9209 - Pàgina 43806

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 48/2022

    Número d'edicte 9210 - Pàgina 43807

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 47/2022

    Número d'edicte 9211 - Pàgina 43808

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 8 al Pressupost de 2022

    Número d'edicte 9149 - Pàgina 43809

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per a l’ordenació de volums per a la modificació i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat en construcció en parcel·la situada en el carrer San Sebastià, s/n, Urbanització Roca Llisa, Jesús

    Número d'edicte 9163 - Pàgines 43810-43844