Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 631485
Regidoria de Cultura i Benestar Social. Departament de Cultura. Informació pública aprovació Projecte d’adequació de les sales de planta baixa del casal Son Cànoves

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern de Palma, en sessió de dia 19 d'octubre de 2022, acordà aprovar el Projecte d'adequació de les sales de planta baixa del casal “Son Cànoves”.

D'acord amb l'establert a l'article 149.1. de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet a informació pública el citat projecte per un termini de 15 dies hàbils, des de l'endemà que es publiqui, perquè s'hi puguin presentar al·legacions que considerin convenients.

El projecte es podrà consultar a les oficines del Departament de Cultura, carrer de l'Almudaina, 7A- 2n – Palma, abans s'ha de demanar cita al següent correu negcultura@palma.cat

 

Palma, 26 d'octubre de 2022

La cap de servei de Cultura Sílvia Gordiola Llabrés