Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 629477
Aprovació inicial i exposició pública del projecte de "Reforma i millora d'accessibilitat de l'entorn de l'Esglesia del Pont d'Inca"

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent de procedir a l'aprovació del projecte denominat:  “Reforma i millora d'accessibilitat en l'entorn de l'Esglesia des Pont d'Inca”, redactat per l'Arquitecte Senyor Joan Pascual Femenías, per import de 655.901'86 iva exclòs, mitjançant aquest anunci i a efectes de donar compliment a l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a informació pública, per espai de 15 dies hàbils a efectes d'examen i reclamacions.

 

Marratxí, 17 d'octubre  de 2022

El batle Miquel Cabot Rodríguez