Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FORNALUTX

Núm. 611021
Traspàs titularitat sepultura núm. 31 sèrie B

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Instruït expedient per al traspàs de la titularitat dels drets sobre el 100% de la sepultura núm. 31B del Cementeri Municipal, que figura a nom de Família Puig Vicens, a favor de Cristóbal Puig Vicens (50%) i Catalina Puig Vicens (50%).

Es fa públic perquè qualsevol persona que es consideri amb drets exigibles sobre aquesta sepultura presenti, en el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquest Anunci, les al·legacions oportunes.

 

Fornalutx, 17 d'octubre de 2022

El batle-president Francisco Marroig Arbona