Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 548756
Canvi de titularitat sepultures cementiri d'Alcúdia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que l'Ajuntament d'Alcúdia està duent a terme l'actualització de les titularitats dels drets funeraris de les sepultures del Cementiri Municipal d'Alcúdia, es fa saber mitjançant aquest anunci, que s'han presentat les següents sol·licituds de canvi de titularitat:

Nº de Sepultura

Antics titulars

Nous titulars

DNI

18 de 1ª

Catalina Fanals Sancho

Margarita Brotad Sancho

*****964-R

 

 

José Brotad Sancho

 

 

 

Eduardo Sosa Jimenez

 

 

 

Catalina Rotger Mudoy

 

 

 

María Sancho Vives

 

 

 

Andreu Fanals Sancho

 

 

 

Jaume Fanals Sancho

 

300 d´ampliació

Francisca Ripoll Cantallops

Juan Miguel Moreno Ripoll

*****054-Y

6 de 1ª

Antonio Bisbal Verger

Barbara Rebassa Bisbal

*****204-C

 

 

Sebastián Riera Bisbal

 

 

 

Miguel Riera Bisbal

 

 

 

Jeroni G. Alenyar Truyols

*****904-Q

 

 

Bartolomé Jeronimo Aleñar Truyols

*****902-Z

 

 

Mª Antonia Aleñar Truyols

*****903-S

 

 

Sebastián Truyols Bisbal

 

 

 

Antoni Bisbal Guaita

 

33 de 2ª

Miguel Cerdá Rull

José Miguel Rebassa Cerdá

*****969-W

 

 

Antonia María Cerdá Perelló

*****402-R

29 de 1ª

Matias Rebassa Pujol

Bartolomé Rebassa Ferrer

*****118-E

 

 

Juan Rebassa Pujol

 

 

 

Bartolomé Jaume Rebassa Canaves

 

 

Dionisio Rebassa Garcia

 

 

 

Bartolomé Rebassa Garcia

 

 

 

Catalina Rebassa Garcia

 

 

 

Jose Miguel Rebassa Cerdà

 

 

 

Barbara Rebassa Bisbal

*****204-C

 

 

Maria Rebassa Gruart

 

 

 

Margalida Bordoy Rebassa

 

 

 

Herederos de Maria Bordoy Rebassa

 

99 de 1ª

Catalina Fuster Valls

Francisca Cerdá Fuster

*****697-W

 

 

Jaime Cerdá Fuster

*****672-N

39 de 1ª

Carmen Ventayol Laurelio

Pilar Ventayol Laurelio

*****249-L

 

 

Teresa Ventayol Laurelio

 

 

 

Pedro Ventayol Aguiló

 

 

 

Antonia Ventayol Aguiló

 

 

 

Catalina Ventayol Ventayol

*****533-P

 

 

Miguel Angel Ventayol Ventayol

*****038-J

173 de 1ª

José Pons Vives

Margarita Pons Pascual

*****009-A

 

 

Magdalena Pons Pascual

*****267-K

 

 

Magdalena Serra Galmes

 

 

 

Rafael Pons Serra

 

 

 

Margarita Pons Serra

 

260 d'ampliació

José Pons Vives

Magdalena Pascual Vives

 

 

 

Margarita Pons Pascual

*****009-A

 

 

Magdalena Pons Pascual

*****267-K

 

 

Margarita Gelabert Gost

 

 

 

Magdalena Pascual Gelabert

 

 

 

Jaume Pascual Gelabert

 

46 nínxol individual

Joana María Bennàssar Plomer

Antonio Guillem Bennasar

*****103-P

438 d'ampliació

Margarita Riutort Bernat

María Isabel Corró Riutort

*****099-G

 

 

Pedro Miguel Corró Riutort

*****970-Y

 

Magdalena Riutort Bernat

Mª Magdalena Rebassa Riutort

*****385-S

431 d'ampliació

 

Antonio Morano Ventayol

 

 

 

Luis Morano Ventayol

 

 

 

Sebastian Morano Ventayol

 

 

 

Maria Victoria Morano Ventayol

 

 

 

Cristina Morano Ventayol

 

 

 

Alberto Morano Ventayol

 

98 de 1ª esquerra

 

Gabriel Llompart Bisquerra

 

 

 

Gabriel Llompart Mestre

 

 

 

Joana Llompart Mestre

 

 

Joana Llompart Bisquerra

Arnaldo Martí Llompart

*****098-W

 

 

Maria Antonia Martí Llompart

*****141-E

371 d'ampliació

Rafael Cortés Vives

Juana María Cortes Vanrell

*****995-Y

 

 

Antonio Cortés Vanrell

*****996-F

 

 

María Antonia Cortés Vanrell

*****215-W

 

 

Francisca Cortes Vives

*****132-C

 

 

Sebastian Manuel Cortés Vives

*****290-P

3 de 1ª

Fructuoso Ezquerra Fdez

 

 

 

Francisca Rocamir Adrover

Francisca Ezquerra Rocamir

*****164-Y

 

 

María del Carmen Ezquerra Rocamir

*****123-X

133 de 1ª

 

Jaime Ramón Capo

 

 

Gabriel Torres Capó

Francisco Torres Mir

*****391-D

 

 Margarita Torres Capó

 

 

 

Jeronima Pons Torres

 

 

 

 

Francisca Torres Capó

 

 

 

Juana Torres Capó

 

54 de 1ª

Maria Ramonell Beltrán

Barbara Simonet Ramonell

*****476-Y

 

 

Catalina Simonet Ramonell

*****306-J

 

Catalina Ramonell Beltran

Juan Antonio Sastre Ramonell

*****562-D

 

 

Cristobal Pablo Sastre Ramonell

*****268-Y

 

 

Maria Ramonell Mudoy

 

 

 

Cristobal Ramonell Mudoy

 

 

Juan Ramonell Ferrer

Ana Ferrer Mir

 

 

 

Catalina Ferrer Mir

 

 

 

Antonio Ferrer Comas

*****302-A

 

 

Herederos de Juan Ramonell Ferrer

 

68 de 1ª

 

José Salort Cerdà

 

 

 

Juan Llompart Salort

 

 

José Llompart Salort

Francisca Llompart Salort

 

 

 

Antonia Salort Pons

 

 

 

José Salort Pons

 

 

 

Antonia Salort Seguí

 

 

 

Juana Maria Salort Seguí

 

 

 

Antonia Salort Cerdà

 

 

 

Margalida Salort Cerdà

 

 

Pedro Ferrer Salort

Ana Ferrer Mir

 

 

 

Catalina Ferrer Mir

 

 

Juan Ferrer Mir

Antonio Ferrer Comas

*****302-A

4 de 1ª

Jose Gimenez Vives

Josep Gimenez Serra

*****172-M

 

 

Catalina Gimenez Serra

*****385-B

 

 

Francisca Cerdá Vives

 

 

 

Juana Cerdá Bergas

 

 

Pablo Cerdá Vives

Francisca Cerdá Jofre

*****324-…

 

Francisca Jofre Vives

Juana Rotger Cerdá

*****246-N

 

 

Francisca Rotger Cerdá

*****243-F

 

 

Onofre Rotger Cerdá

*****637-Z

 

 

Barbara Rotger Cerdá

*****256-Y

 

Miguel Cerdá Vives

Francisca Cerdá Cerdá

*****227-Z

 

María Truyol Llabrés

Sebastián Vives Vera

*****242-G

 

Miguel Cardell Jofre

Margarita Cardell Jofre

*****960-Y

 

Antonio Gimenez Vives

 

 

77 de 1ª

Gabriel Maura Gual

Rafael Maura Reus

*****614-G

 

 

Margarita Maura Reus

*****578-D

 

 

Francisca Maura Reus

*****514-L

 

 

Juana Reus Reinés

*****627-E

 

 

Francisca Maura Gual

 

 

 

Magdalena Serra Maura

 

 

 

Gabriel Maura Palou

 

 

 

Bartolome Maura Palou

 

 

 

Francisca Maura Palou

 

261 d'ampliació

Esteban Martí Matas

Catalina Martí Amer

*****568-F

 

Margarita Capó Palou

Esteve Martí Amer

*****319-Y

 

Martí Martí Capó

 

 

441 part esquerra

Rosalio Gomez Rodriguez

Florencia Gomez Canepa

*****757-V

 

Daniel Gomez Canepa

Daniel Gomez Canepa

*****092-D

 

Florencia Gomez Canepa

 

 

385 d'ampliació

Miguel Mesquida Jaume

Margarita Mesquida Roig

*****172-M

 

Margarita Roig Verdera

Jaime Mesquida Roig

*****359-V

108 de 1ª esq

Ana Ramis Plomer

Gabriel Cifre Ramis

 

 

 

Ana Cifre Ramis

 

 

 

Margarita Cifre Ramis

 

 

 

Juan Cifre Ramis

 

 

 

Antonio Cifre Ramis

 

 

 

Ignacio Cifre Ramis

 

 

 

Juana Roig Jaume

 

56 de 1ª

Ana Ferrer Mir

Francisco Bennàssar Martorell

 

 

 

Martín Martorell Salort

 

 

 

Florentina Martorell Salort

 

 

 

Jaime Bennàssar Martorell

 

 

 

Margarita Bennàssar Martorell

 

 

 

Juan Martínez Ferrer

*****342-H

 

 

Pedro Javier Martínez Ferrer

*****371-H

 

 

Margarita Martínez Ferrer

*****449-M

 

 

Ana Maria Martínez Ferrer

*****558-X

 

 

Catalina Ferrer Mir

 

 

 

Bernardo Mir Vila

 

 

 

Catalina Mir Vila

 

 

 

Antonia Mir Vila

 

 

 

Margarita Mir Vila

 

 

 

Francisca Mir Vila

 

 

 

Antonio Ferrer Comas

 

 El primer titular especificat en nous titulars serà el que figurarà com a titular representant davant l'Ajuntament i la resta figuraran com a co-titulars. Fet que s'exposa a informació pública durant el termini de quinze dies, comptadors a partir del següent al de la seva inserció en el BOIB, per tal que les persones interessades puguin examinar l'expedient a la Secretaria d'aquest Ajuntament i presentar, si escau, les al·legacions que considerin oportunes.

 

 Alcúdia, a data de la signatura (22 de setembre de 2022)

 El batle Domingo Bonnín Daniel