Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 582405
Resolució de 6 d’octubre de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant la corresponent resolució, comunica la convocatòria a concurs d'accés al Butlletí Oficial de l'Estat de les places dels cossos de funcionaris docents universitaris que corresponen a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2020, Resolució de 24 de novembre de 2020 (BOIB núm. 202 de l'1 de desembre) i que es detalla a continuació:

Número de concurs d'accés: 34/2022

Codi de la plaça: 231712

Cos al qual pertany: catedràtic d'universitat

Àrea de coneixement: Psiquiatria

 

Número de concurs d'accés: 35/2022

Codi de la plaça: 102331

Cos al qual pertany: catedràtic d'universitat

Àrea de coneixement: Física Teòrica

Les bases íntegres de la convocatòria apareixeran publicades al Butlletí Oficial de l'Estat. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (7 d'octubre de 2021)

El vicerector de Personal Docent i Investigador Per delegació del Rector (FOU núm. 519) Antonio Bordoy Fernández