Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia de la instal•lació fotovoltaica d’autoconsum de 820 kWn, amb excedents sense compensació, a les cobertes del complex hoteler Sea View Sirenis Hotel & Resort, situat al carrer des Caló, s/n de Sant Josep de sa Talaia (AU-00208/2022)

    Número de registre 8260 - Pàgina 41496

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Extracte de la Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, a proposta del director general de Residus i Educació Ambiental, per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a la millora de la gestió de la fracció orgànica dels residus municipals i el foment de la separació i reciclatge en origen dels bioresidus mitjançant el seu compostatge domèstic i comunitari

    Número de registre 8582 - Pàgines 41497-41498

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 19 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases que regulen la concessió d’ajuts econòmics del Consell Insular de Menorca per a estades a centres residencials terapèutics ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats, i aprovació de la convocatòria corresponent a l’any 2022 (Exp. 1819-2022-000001)

    Número de registre 8515 - Pàgines 41499-41500

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 19 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d'ajuts per a entitats juvenils 2022 (Exp. 5211-2022-000001)

    Número de registre 8519 - Pàgines 41501-41502

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Modificació de l'hora de celebració de les sessions ordinàries del Ple Municipal

    Número de registre 8578 - Pàgina 41503