Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 571766
Modificació de l'OPE per taxa d'estabilització de l'Ajuntament d'Inca per a la reserva de places amb discapacitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca en sessió de dia 5 d'octubre de 2022 per acord núm. PR/2022/1992, va acordar el següent:

Primer-. RECTIFICAR l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per taxa d'estabilització, reservant les cinc places següents perquè siguin cobertes per persones amb discapacitat:

- Una plaça de personal laboral de la secció J. Parc i Jardins, categoria professional "peó", subjecta al sistema de selecció de concurs de la DA 6º de la Llei 20/2021.(Reservada per personal amb discapacitat intel·lectual)

- Dues places de personal laboral de la secció C. Educació, categoria "Conserge/ordenança", subjectes al sistema de selecció de concurs oposició per aplicació del supòsit de l'art. 2.1 de la Llei 20/2021.(Reservada per personal amb altres discapacitats)

- Una plaça de personal laboral de la secció M. Ordenació de trànsit i l'estacionament, categoria "Oficial de serveis", subjecta al sistema de selecció de concurs de la DA 6º de la Llei 20/2021.(Reservada per personal amb altres discapacitats)

- Una plaça de personal laboral de la secció Q. Biblioteques públiques, categoria professional "aux. biblioteca", subjecta al sistema de selecció de concurs de la DA 6º de la llei 20/2021.(Reservada per personal amb altres discapacitats)

Segon-. Publicar al BOIB la rectificació de l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per taxa d'estabilització.

Tercer-. Remetre el certificat de la rectificació de l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per taxa d'estabilització al Ministeri d'Hisenda, a través de la Secretaria de l'Estat de Pressupostos i Despeses i a la Delegació de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 5 d'octubre de 2022)

El batle president Virgilio Moreno Sarrió