Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 567629
Aprovació del preu públic pel servei de les Escoletes d'educació infantil de 0 a 3 anys de Marratxí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que disposa l'article 47.1 del Text Refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 març, en sessió ordinària de l'Ajuntament Ple de dia 27 de setembre de 2022 s'ha dut a terme l'aprovació de les quanties del preu públic per la prestació dels serveis de l'escoletes d'educació infantil de 0 a 3 anys de Marratxí, desglossant la taula de preus recollits a l'article 3 de l'Ordenança de la manera següent:

PREUS

RESIDENTS AL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ

NO RESIDENTS AL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ

 

IMPORT ANUAL

IMPORT ANUAL

A) Matrícula anual (inclosa l'assegurança escolar)

45 €

45 €

B) Material escolar (anual)

75 €

75 €

 

 

 

SERVEIS BÀSICS

IMPORTE MENSUAL

IMPORTE MENSUAL

De 8:00 a 12:00 hores (sense servei de menjador) Sols per alumnes 2-3 anys

260 €

347 €

De 9:00 a 12:00 hores (sense servei de menjador)

195 €

260 €

De 9:00 a 13:00 hores (amb servei de menjador)

250 €

336 €

De 9:00 a 15:00 hores (amb servei de menjador i descans)

300 €

415 €

De 12:00 a 13:00 hores (servei de menjador) Sols per alumnes 2-3 anys

76 €

76 €

De 12:00 a 15:00 hores (servei de menjador i descans) Sols per alumnes 2-3 anys

105 €

155 €

 

 

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS

IMPORT MENSUAL

IMPORT MENSUAL

Escoleta matinera de 7:30 a 8:00 hores. Sols per alumnes de 2-3 anys

10 €

10 €

Escoleta matinera de 7:30 a 9:00 hores

30 €

30 €

Escoleta matinera de 8:00 a 9:00 hores

20 €

20 €

Escoleta matinera de 8:30 a 9:00 hores

10 €

10 €

Recollida horabaixa de 15:00 a 15:30 hores

10 €

10 €

Recollida horabaixa de 15:00 a 16:00 hores

20 €

20 €

Recollida horabaixa de 15:00 a 17:00 hores amb berenar

40 €

40 €

 

 

 

SERVEIS ESPORÀDICS

IMPORT DIARI

IMPORT DIARI

Servei de Menjador (1 dia)

7 €

7 €

Hores extres

4 €

4 €

1/2 hores extra

2 €

2 €

1 berenar horabaixa

1 €

1 €

 

Marratxí, 3 d'octubre de 2022

El batle ​​​​​​​Miquel Cabot Rodríguez