Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 566711
Fixació de data per procedir al pagament del justipreu i interessos de demora d'una porció de terreny destinat a zona verda pública al nucli de S'Illot (TM de Manacor)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

S'ha fixat el proper dia 18 d'octubre de 2022, a les 11 hores a les oficines municipals de l'Ajuntament de Manacor (Plaça Convent, 1) per procedir al pagament del justipreu i interessos de demora fixat per resolucions del Jurat Provincial d'Expropiació numero 4233, de 28 d'abril de 2017, ratificat per la sentència del TSJIB numero 80/2022 de 4 de febrer de 2022, corresponent a una porció de 6577 metres quadrats destinats a zona verda pública del nucli de S'Illot i que forma part de la referència cadastral 1892007ED3719S0001HT

El que es fa públic als efectes de donar compliment al disposat a l'art. 49 del reglament de la Ley de Expropiación Forzosa.

 

(Signat electrònicament: 3 d'octubre de 2022)

El batle Miquel Oliver Gomila