Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Núm. 534423
Aprovació definitiva preus vida familiar i laboral

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada transcorregut el termini de trenta dies, sense haver-se presentat cap tipus d'al·legació, a l'acord d'aprovació inicial de la modificació del preu públic per la prestació del servei de conciliació vida familiar i laboral, d'acord amb l'establert a l'article 17 del Text refús de la Llei 30/1988, reguladora de les Hisendes Locals, l'acord d'aprovació provisional queda elevat a definitiu, transcrivint-se a continuació el preu aprovat.

PREUS ESCOLA ESTIU

PREU DE LA INSCRIPCIÓ MENSUAL :

Mes de juny:                   35€

A partir del 2n germà:  33,5€

Família nombrosa:            32€

Mes de juliol:                140€

A partir del 2n germà:   133€

Família nombrosa:          126€

Mes d'agost:                 132€

A partir del 2n germà:   126€

Família nombrosa:          120€

Mes de setembre:          40€

A partir del 2n germà:     38€

Família nombrosa:            36€

PREU DE LA INSCRIPCIÓ SETMANAL:

1 setmana natural:  35€

PREU DE LA INSCRIPCIÓ DE DIES SOLTS:

Per a la utilització del servei per dies, s'hauran d'adquirir talonaris de cinc talons, al preu únic de 40€.

PREUS ESCOLA DE PASQUA

5€/dia

A partir del 2n germà: 4€/dia

PREUS ESCOLA DE NADAL

5€/dia

A partir del 2n germà: 4€/dia

* En el cas que l'Ajuntament rebi alguna subvenció que afecti als preus anteriors citats, aquests es veuran modificats segons la mateixa subvenció.

 

Montuïri, 16 d'agost de 2022

El batle Joan Verger Rosiñol