Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 05/2022 al Pressupost de l’Ajuntament de 2022

    Número d'edicte 7968 - Pàgina 38663

  • MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA

   • Aprovació definitica pressupost ordinari 2022

    Número d'edicte 7991 - Pàgina 38664