Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 27/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per suplement de crèdit (SUP09/2022)

    Número d'edicte 7531 - Pàgina 36966

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 26/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE09/2022)

    Número d'edicte 7532 - Pàgina 36967

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAAGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 3/2022 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca de l’exercici 2022 per suplement de crèdit (SUP02/2022)

    Número d'edicte 7524 - Pàgina 36968

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de la Fundació per a persones amb discapacitat Illa de Menorca

    Número d'edicte 7538 - Pàgines 36969-36988

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic 1.3 dels serveis prestats per el Patronat Municipal d'EScoles Infantils

    Número d'edicte 7539 - Pàgines 36989-36994

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva del Reglament de la Junta Municipal de Sant Joan (expedient 2021/007962)

    Número d'edicte 7540 - Pàgines 36995-36997

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 46/2022

    Número d'edicte 7574 - Pàgina 36998

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 45/2022

    Número d'edicte 7575 - Pàgina 36999

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 44/2022

    Número d'edicte 7576 - Pàgina 37000

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 43/2022

    Número d'edicte 7577 - Pàgina 37001

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Annex d'inversions del Pressupost General de l'exercici 2022

    Número d'edicte 7569 - Pàgines 37002-37004

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l’expedient 3830/2022. Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari – Exp. 015-2022 Crèdit extraordinari

    Número d'edicte 7595 - Pàgines 37005-37007

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2022

    Número d'edicte 7543 - Pàgina 37008

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora dels preus públics de l’escoleta Mesmenuts

    Número d'edicte 7583 - Pàgines 37009-37011