Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Núm. 398531
Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4354-2022, contra els articles 3.1.u) i w); 6.2.a) i l); 60.i); 111; 122.2; 123.3.h) i m); 135.1.d) i f) i 3; 142.4; 169.3; 171.1.b) de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recurso de inconstitucionalidad nº 4354-2022, contra los artículos 3.1.u) y w); 6.2.a) y l); 60.i); 111; 122.2; 123.3.h) y m); 135.1.d) y f) y 3; 142.4; 169.3; 171.1.b) de la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de julio de 2022, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 4354-2022, promovido por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Vox en el Congreso, contra los artículos 3.1.u) y w); 6.2.a) y l); 60.i); 111; 122.2; 123.3.h) y m); 135.l .d) y f) y 3; 142.4; 169.3; 171.l.b) de la Ley 1 /2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears.

 

Madrid, 13 de julio de 2022

El secretario de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional Alfonso Pérez Camino