Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 321607
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 30 de maig de 2022, relatiu a la concessió d'ajuts de la convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a la participació en la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i la joventut (de 3 a 17 anys) corresponent a la temporada/curs 2021/2022, activitats relacionades amb l’educació no formal (exp. 7200-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu, en la sessió de dia 15 de novembre de 2021, aprovà la Convocatòria d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a la participació en la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut (de 3 a 17 anys) corresponent a la temporada/curs 2021-2022, activitats relacionades amb l'educació no formal, la qual fou publicada en el BOIB núm.162 de 23 de novembre de 2021.

En data 7 d'abril de 2022 es va publicar la relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria i es concedia un termini de 10 dies per presentar al·legacions als sol·licitants que així ho estimassin.

Dia 18 de maig es reuní la comissió avaluadora per valorar les sol·licituds rebudes i revisar les al·legacions presentades en el termini d'informació pública, la qual ha proposat la distribució de les ajudes d'acord amb els criteris que estableixen les bases que regulen la convocatòria.

La quantitat global de la convocatòria destinada a aquests ajuts no ha estat suficient per satisfer totes les peticions, per la qual cosa s'ha establert el procediment indicat en la base vuitena de la convocatòria per minorar l'aportació de cada ajut reduint el percentatge i aplicant un mateix percentatge en cadascun dels dos trams de renda per càpita mitjana, a fi que la quantitat concedida no excedeixi de la quantitat econòmica establerta en la convocatòria.

Pel que fa a la tramitació administrativa dels ajuts, s'ha de tenir en compte el volum de sol·licituds acceptades, concretament 488 de les 605 presentades; que ja es va realitzar l'operació comptable necessària per disposar del fons necessari (Operació comptable A núm. 220219000166), i que tenen fins al 30 de juny per justificar els ajuts concedits.

Atès que és probable que alguns dels ajuts no es justifiquin, per tal d'estalviar tràmits administratius innecessaris només es faran els documents comptables dels ajuts que siguin degudament justificats conformement amb les bases de la convocatòria.

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports,

El Consell Executiu, per unanimitat dels set membres presents (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luís i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Inadmetre les sol·licituds que es detallen a continuació per haver estat presentades fora del termini establert a la convocatòria:

PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

NOM

DNI/NIE

Bouchoiri

 

Mohamed

****8300*

Burgos

Domenech

Ana

***3159**

Burgos

Domenech

María

***3159**

Daghmoumí

Sahí

Yasmina

***7203**

Galeano

de Ramírez

Fatima Lorena

****0454*

Luque

Muñiz

Luna

***0712**

Segon. Considerar que han desistit de la seva sol·licitud d'ajuda les persones que es citen a continuació, per no haver esmenat la documentació en els termes requerits de conformitat a l'article 68 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú:

PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

NOM

DNI/NIE

Abu Zneid

Talahma

Yazid Ahmad

***5187**

Abu Zneid

Talahma

Dunia Ahmad

***4920**

Abu Zneid

Talahma

Yousef Ahmad

***4547**

Abu Zneid

Talahma

Daniah

***4547**

Abu Zneid

Talahma

Ayah Ahmad

***4679**

Andueza

Reig

Iris

***1031**

Andueza

Reig

Saioa

***1031**

Anglada

Valcepina

Martín

***5105**

Barragán

Cardona

Laia

***4992**

Bejarano

Masache

Roger Eduardo

***1438**

Bouchaouihan

 

Lukman

****8517*

Carreras

Pons

Júlia

***5050**

Chevez

Pérez

Antonio David

***3953**

Chicaiza

Ventura

Mathias Ezequiel

***1264**

Coll

Pons

Josep

***5156**

Coll

Bosch

Joan

***5340**

Coll

Pons

Martí

***5380**

Cruz

Cruz

Perla Romina

*****

de Diego

Ferrer

Aina

***0976**

El Bosaklaoui

Ahiane

Muslim

***1379**

El Bosaklaoui

Ahiane

Montaser

***4068**

El Bosaklaoui

Ahiane

Moatasem

***4068**

El Bouazati

 

Annas

****9991*

Espinosa

Bolívar

Iván

***3812**

Etcheverry

Marín

Rodrigo

***5842**

Febrer

López

Aitor

***5213**

Febrer

López

Mireia

***5421**

Febrer

López

Ainhara

***4966**

Fedelich

Pons

Joel

***0569**

Fedelich

Pons

Ruth

***5428**

Fedelich

Pons

Izan

***5346**

Fotia

Ronconi

Joaquin

***5613**

Fuentes

de Vera

Juan Pablo

***4188**

Galeano

Robles

Ivet

***3992**

Guillén

Ivaldi

Vera

***3848**

Guillén

Ivaldi

Jara

***6612**

López

Sintes

Kevin

***1002**

Marchena

Acosta

Manuel

***1304**

Marchena

Acosta

Ariana

***4037**

McGeoch

 

Sean

****6808*

McGeoch

 

Erik

****1433*

Mendiguri

Giordano

Alicia Nahomy

***2241**

Mendiguri

Giordano

Daylin Edith

***2241**

Ngong

Bandolo

Nathalie

****5267*

Nieto

Pascual

Mario

***5224**

Paredes

Dominguez

Hazly Kaory

****8359*

Parellada

López

Danna

***0961**

Peña

Soler

Leah

***8827**

Pérez

Dudel

Alyiha

***1161**

Pérez

Dudel

Ariel

***0716**

Ramírez

Ramírez

Alejandro

***1002**

Rodríguez

Rey

Izan

***5338**

Sánchez

Mite

Edison

***3887**

Sánchez

Mite

Eleazar

***3887**

Santos

Arranz

Ibai

***3849**

Sellak

 

Yahya

****8859*

Sierra

Cursach

Francisco

***5082**

Sierra

Cursach

Nicolás

***5082**

Simonet

García

Nora

***1425**

Snoussi

 

Abdel Wahid

****7088*

Vargas

Goñalons

Máximo Luis

***1420**

Yarhui

Pérez

Esther Abigail

***6682**

Zabala

Caporale

Mauro Esteban

***5247**

Tercer. Atorgar les ajudes que es transciuen més avall, per la participació en la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut (de 3 a 17 anys) activitats relacionades amb l'educació no formal. corresponent a la temporada 2021/2022, per un import total de 85.000,00 €, tot indicant que disposen d'un termini que finalitzarà el 30 de juny per presentar les justificacions corresponents establertes en la convocatòria. Un cop s'hagi comprovat que s'han justificat correctament es procedirà a realitzar les operacions comptables corresponents per fer els pagaments.

PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

NOM

DNI/NIE

ESTAT EXPEDIENT

QUANTITAT

Aarrim

 

Rayane

****6469*

Admès/sa

135,53 €

Abad

Sánchez

Brian

***5510**

Admès/sa

212,44 €

Acevedo

Mateus

Ludy Katalina

****8385*

Admès/sa

212,44 €

Achalchi

Achalchi

Marwan

***3917**

Admès/sa

146,58 €

Achalhi

Achalhi

Adam

***3928**

Admès/sa

186,94 €

Achalhi

Achalhi

Badr

***1445**

Admès/sa

212,44 €

Achalhi

Achalhi

Marwa

***3895**

Admès/sa

91,77 €

Achalhi

Achalhi

Safaa

***1463**

Admès/sa

91,77 €

Aguilar

Pizarro

Aitor

***5161**

Admès/sa

212,44 €

Alastuey

de Oro

Yoel

***4844**

Admès/sa

212,44 €

Alcaraz

Arteaga

José Luís

***0753**

Admès/sa

212,44 €

Allès

Faubell

Gemma

***5394**

Admès/sa

142,33 €

Allès

Faubell

Marc

***5394**

Admès/sa

93,47 €

Allès

Faubell

Sergi

***5357**

Admès/sa

163,58 €

Altagracia

Obispo

Shandel Reniel

***3969**

Admès/sa

212,44 €

Ameller

Benejam

Jesus

***1022**

Admès/sa

106,22 €

Aminer

Belagag

Aiman

***5281**

Admès/sa

96,74 €

Aminer

Belagag

Younes

****4712*

Admès/sa

212,44 €

Anacleto

Pérez

Emily Dayana

***4044**

Admès/sa

212,44 €

Analuisa

Titoaña

Shirley Mailen

***3973**

Admès/sa

212,44 €

Anglada

Bearzi

Xavier

***5215**

Admès/sa

212,44 €

Arana

Jiménez

Aday

***4152**

Admès/sa

208,19 €

Arcos

Expósito

Julian

***2782**

Admès/sa

61,61 €

Arellano

Febrer

Erminia

***4903**

Admès/sa

212,44 €

Arguimbau

Pons

Esperança

***5432**

Admès/sa

212,44 €

Arguimbau

Pons

Borja

***5452**

Admès/sa

63,99 €

Arguimbau

Pons

Joan

***5451**

Admès/sa

195,44 €

Avilés

Maestre

Joel

***5340**

Admès/sa

169,52 €

Avilés

Maestre

Noemi

***5340**

Admès/sa

97,72 €

Bagué

Barbat

Dídac

***4014**

Admès/sa

212,44 €

Bagur

Taberner

Adrià

***5146**

Admès/sa

163,58 €

Bagur

Moll

Blanca

***4944**

Admès/sa

202,52 €

Bagur

Moll

Damià

***5079**

Admès/sa

202,65 €

Bagur

Torrico

David

***5013**

Admès/sa

202,65 €

Baldiviezo

Paniagua

Víctor Nelson

***4146**

Admès/sa

212,44 €

Balerio

Cisneros

Julian

****7092*

Admès/sa

212,44 €

Ballesteros

Llufriu

Borja

***4021**

Admès/sa

122,36 €

Barba

Bagur

Eric

***4992**

Admès/sa

186,94 €

Barbaimon

Casabona

Dante

***1302**

Admès/sa

212,44 €

Barbaimon

Casabona

Guido

***3960**

Admès/sa

212,44 €

Barber

Pons

Erin

***5261**

Admès/sa

183,55 €

Barber

Pons

Izan

***5261**

Admès/sa

212,44 €

Barber

Mateo

Mateu

***0379**

Admès/sa

110,89 €

Barro

Ahumada

Cedric

***1418**

Admès/sa

212,44 €

Bastos Da Silva

Pereira

Arthur Bermard

****9174

Admès/sa

212,44 €

Bastos Da Silva

Pereira

Eduardo Henrique

****6829

Admès/sa

212,44 €

Benejam

Santos

Alexis

***5341**

Admès/sa

157,20 €

Benejam

González

Claudia

***5393**

Admès/sa

195,44 €

Berhoma

Lara

Adam

***1303**

Admès/sa

212,44 €

Berhoma

Lara

Naim

***3985**

Admès/sa

149,77 €

Bermúdez

Sintes

Agustín

***1208**

Admès/sa

191,19 €

Bertit

Soultana

Abdelmoughit

***5249**

Admès/sa

212,44 €

Bertit

EL Hammouti

Amal

***5218**

Admès/sa

193,49 €

Bertit

EL Hammouti

Ishaq

***4967**

Admès/sa

212,44 €

Bertit

Soultana

Soyhayb

***5249**

Admès/sa

140,21 €

Blanco

Torrent

Emma

***4362**

Admès/sa

212,44 €

Blanco

Torrent

Hugo

***4362**

Admès/sa

203,94 €

Blanco

Planas

Nora

***4061**

Admès/sa

212,44 €

Blasco

Aguilera

Lucas

***4831**

Admès/sa

212,44 €

Bonet

Juaneda

Lionel

***5489**

Admès/sa

146,58 €

Bosch

Juaneda

Andreu

***5165**

Admès/sa

212,44 €

Bosch

Juaneda

Claudia

***4862**

Admès/sa

212,44 €

Bosch

Fedelich

David

***4862**

Admès/sa

168,25 €

Bosch

Curiel

Emma

***4103**

Admès/sa

126,61 €

Bosch

Moll

Gemma

***5281**

Admès/sa

180,57 €

Bosch

Sarris

Joan

***5162**

Admès/sa

207,76 €

Bosch

Fedelich

Josep

***5132**

Admès/sa

130,86 €

Bosch

Curiel

Llúcia

***5058**

Admès/sa

212,44 €

Bosch

Sappa

Gioia Margherita

***1139**

Admès/sa

165,91 €

Bosch

Sappa

Luca Vittorio

***5333**

Admès/sa

127,46 €

Bosch

Sappa

Mattia Nicolas

***5382**

Admès/sa

67,98 €

Bosch

Sarris

Miquel

***5358**

Admès/sa

207,76 €

Bosch

Moll

Xavier

***5281**

Admès/sa

206,06 €

Bouchoiri

 

Fadua

****8297*

Admès/sa

150,83 €

Bouchoiri

 

Hamza

****8391*

Admès/sa

150,83 €

Boukarouit

 

Walid

****0066*

Admès/sa

212,44 €

Boulghalegh

Boufenaya

Malak

***5312**

Admès/sa

212,44 €

Bravo

Granda

Kataleya

***4073**

Admès/sa

127,46 €

Brondo

Plovins

Nico

***5225**

Admès/sa

189,92 €

Bueso

Quintana

Onna

***4959**

Admès/sa

212,44 €

Camón

León

Alex

***6425**

Admès/sa

212,44 €

Camón

León

Ivet

***6425**

Admès/sa

163,58 €

Camps

Careta

Carla

***0568**

Admès/sa

118,96 €

Camps

Batalla

Damià

***1161**

Admès/sa

212,44 €

Camps

Mascaró

David

***1300**

Admès/sa

150,83 €

Camps

Batalla

Glòria

***1161**

Admès/sa

212,44 €

Camps

Mascaró

Núria

***1301**

Admès/sa

150,83 €

Camps

Careta

Pere

***0946**

Admès/sa

161,45 €

Camps

Seoane

Sergi

***5161**

Admès/sa

212,44 €

Camps

Seoane

Víctor

***5161**

Admès/sa

140,21 €

Camps

Batalla

Xisca

***1452**

Admès/sa

169,95 €

Cano

Guidolin

Amarú José

***1457**

Admès/sa

212,44 €

Cantalapiedra

Lobato

Iker

***5299**

Admès/sa

212,44 €

Capó

Bonet

Francesc

***4953**

Admès/sa

212,44 €

Capó

Bonet

Laia

***5240**

Admès/sa

212,44 €

Capó

Enrich

Maria

***5259**

Admès/sa

200,12 €

Capó

Coll

Marta

***5401**

Admès/sa

152,32 €

Capó

Coll

Neus

***5250**

Admès/sa

158,02 €

Cardona

Olives

Amaia

***1443**

Admès/sa

212,44 €

Carmona

Bosch

Aina

***1063**

Admès/sa

82,85 €

Carmona

Bosch

Francesc

***0727**

Admès/sa

150,83 €

Carreras

Pons

Ona

***1350**

Admès/sa

212,44 €

Casabona

Jiménez

Brisa

***0884**

Admès/sa

212,44 €

Casabona

Jiménez

Nerea

***0884**

Admès/sa

212,44 €

Casalí

Nadal

Lluís

***3874**

Admès/sa

161,45 €

Castellet

Gómez

Roger

***4712**

Admès/sa

201,81 €

Catriman

Onieva

Oriol Lihué

***5512**

Admès/sa

212,44 €

Cayarga

Silva

Pablo

***1451**

Admès/sa

212,44 €

Chávez

Noles

Jordan Ezequiel

***3874**

Admès/sa

212,44 €

Chávez

 

Marcela Bianca

****3698

Admès/sa

212,44 €

Chetán

Fernández

Mia

***4054**

Admès/sa

189,07 €

Coll

Bosch

Albert

***4956**

Admès/sa

163,58 €

Coll

Ametller

Caterina

***4994**

Admès/sa

212,44 €

Coll

Bosch

Diego

***5341**

Admès/sa

130,86 €

Coll

Vidal

Judit

***0906**

Admès/sa

212,44 €

Coll

Bosch

Júlia

***5155**

Admès/sa

155,55 €

Collado

Pacheco

Álex

***5389**

Admès/sa

212,44 €

Collado

Pacheco

Izan

***5085**

Admès/sa

212,44 €

Cornejo

Pons

Nayla

***1291**

Admès/sa

212,44 €

Cornejo

Pons

Sofia

***4038**

Admès/sa

149,77 €

Cot

Moreno

Ernesto

***0171**

Admès/sa

212,44 €

Criado

Vendrell

Biel

***0571**

Admès/sa

212,44 €

Criado

Vendrell

Martina

***0571**

Admès/sa

212,44 €

Cruz

Sheridinova

Paula

***5511**

Admès/sa

197,57 €

Cuellar

Paniagua

Michael Angelo

***0751**

Admès/sa

212,44 €

De Luna

Marqués

Roberto

***5211**

Admès/sa

212,44 €

Della Campa

 

Davide Mario

****4556*

Admès/sa

116,84 €

Della Campa

 

Nina Flora

****4580*

Admès/sa

201,39 €

Diop

Palmer

Afrika Khadi

***5307**

Admès/sa

212,44 €

El Bahhari

Aoulad Yachou

Ayman

***1073**

Admès/sa

212,44 €

El Bahhari

Aoulad Yachou

Noran

***1176**

Admès/sa

212,44 €

Escobedo

Fuentes

Romeo

***3762**

Admès/sa

195,98 €

Estacio

Moreno

José Manuel

***1168**

Admès/sa

161,45 €

Faner

Cursach

Marc

***5103**

Admès/sa

186,94 €

Faner

Cursach

Sergi

***5103**

Admès/sa

130,86 €

Febrer

García

Alba

***4201**

Admès/sa

127,46 €

Febrer

Cursach

Clara

***5235**

Admès/sa

212,44 €

Febrer

Pedraza

Emma

***5195**

Admès/sa

175,26 €

Febrer

Cursach

Laia

***5132**

Admès/sa

212,44 €

Febrer

Sintes

Mateu

***3960**

Admès/sa

212,44 €

Febrer

Pedraza

Paula

***5195**

Admès/sa

156,14 €

Fedelich

Salord

Clara

***5384**

Admès/sa

122,83 €

Fedelich

Salord

Joan

***5192**

Admès/sa

202,65 €

Femenías

Cleofé

Carla

***5315**

Admès/sa

212,44 €

Femenías

Cleofé

Iris

***5118**

Admès/sa

212,44 €

Fernández

Mondejar

Eric

***4060**

Admès/sa

212,44 €

Florit

Sans

Gràcia

***3847**

Admès/sa

76,48 €

Florit

Tejero

Magda

***4963**

Admès/sa

212,44 €

Florit

Tejero

Marta

***5276**

Admès/sa

121,79 €

Forcadas

Pons

Alba

***5222**

Admès/sa

202,65 €

Forcadas

Pons

Martí

***5058**

Admès/sa

212,44 €

Francini

 

Evangelina

****3591*

Admès/sa

212,44 €

Gaimundi

Torres

Adrià

***5459**

Admès/sa

174,20 €

Gaimundi

Torres

Jan

***5459**

Admès/sa

174,20 €

Gallardo

Bosch

Mar

***5186**

Admès/sa

101,20 €

Gallardo

Bosch

Sara

***4964**

Admès/sa

115,31 €

Garcés

Huergo

Nara

***1266**

Admès/sa

172,07 €

García

Olives

Adrià

***1082**

Admès/sa

63,73 €

García

Arguimbau

Enric

***4250**

Admès/sa

212,44 €

García

Salguero

Estela

***2000**

Admès/sa

212,44 €

García

Trujillo

Iris

***4870**

Admès/sa

212,44 €

García

Trujillo

Jan

***4040**

Admès/sa

152,32 €

García

González

Javier Daniel

***4262**

Admès/sa

121,09 €

García

Arguimbau

Joan

***4250**

Admès/sa

212,44 €

García

Laguna

Juan Felipe

***9651**

Admès/sa

212,44 €

García

Trujillo

Leo

***4040**

Admès/sa

152,32 €

García

Trujillo

Lluc

***4040**

Admès/sa

96,73 €

García

Espejo

Maria

***0977**

Admès/sa

150,83 €

García

Trujillo

Nil

***4870**

Admès/sa

203,94 €

García

Trujillo

Pol

***5504**

Admès/sa

195,87 €

García

Laguna

Samara

***9992**

Admès/sa

212,44 €

García

Espejo

Valeria

***4097**

Admès/sa

46,74 €

Garriga

Triay

Francesc

***0998**

Admès/sa

212,44 €

Gelabert

Ferret

Adrià

***4977**

Admès/sa

212,44 €

Gener

Moll

Iker

***4998**

Admès/sa

191,62 €

Gener

Moll

Joan

***5454**

Admès/sa

186,73 €

Genestar

Ameller

Guillem

***0860**

Admès/sa

161,45 €

Genestar

Ameller

Núria

***0600**

Admès/sa

212,44 €

Gimeno

Cantallops

Izan

***5020**

Admès/sa

165,70 €

Ginto

Vidal

Aurora

***1092**

Admès/sa

212,44 €

Gomes

Araujo

Amanda

***3853**

Admès/sa

178,87 €

Gomila

Llufriu

Àngel

***4115**

Admès/sa

142,33 €

Gomila

Codina

Sol

***5037**

Admès/sa

212,44 €

Gomila

Llufriu

Xavi

***4115**

Admès/sa

142,33 €

Gonyalons

Sans

Gemma

***5211**

Admès/sa

97,72 €

Gonyalons

Sans

Neus

***5212**

Admès/sa

97,72 €

González

Juanico

Adrià

***1415**

Admès/sa

151,68 €

González

Rodríguez

Aran

***5131**

Admès/sa

115,57 €

González

Truyol

Clàudia

***5452**

Admès/sa

163,58 €

González

Medina

Enric

***5199**

Admès/sa

212,44 €

González

Truyol

Francesc Xavier

***5220**

Admès/sa

178,45 €

González

Traid

Gerard

***4998**

Admès/sa

181,40 €

González

Cortés

Irving

***5321**

Admès/sa

163,05 €

González

Juanico

Jordi

***1278**

Admès/sa

161,45 €

González

Almagro

Marina

***5341**

Admès/sa

212,44 €

González

Almagro

Noah

***5382**

Admès/sa

212,44 €

González

Traid

Tomás

***5194**

Admès/sa

202,65 €

González

Medina

Víctor

***5199**

Admès/sa

212,44 €

Goñalons

Mercadal

Neus

***1328**

Admès/sa

47,03 €

Goñalons

Bermúdez

Tania

***1220**

Admès/sa

212,44 €

Guichard

Guidolin

Bosco

***1286**

Admès/sa

191,19 €

Hallouch

Hab Rih

Ahmed

***5259**

Admès/sa

212,44 €

Hallouch

Hab Rih

Anas

***5352**

Admès/sa

212,44 €

Hallouch

Hab Rih

Hajar

***5263**

Admès/sa

212,44 €

Hallouch

Hab Rih

Ismael

***5442**

Admès/sa

212,44 €

Haro

Padial

Manu

***0940**

Admès/sa

175,05 €

Haro

Padial

Valeria

***3831**

Admès/sa

90,07 €

Haya

Boujdi

Sara

***5924**

Admès/sa

188,22 €

Hernandez

Carme

Anette

***1126**

Admès/sa

212,44 €

Hernández

Carme

Andy

***0692**

Admès/sa

212,44 €

Hernández

Carme

Ansel

***0969**

Admès/sa

212,44 €

Hidalgo

Pons

Lorena

***5322**

Admès/sa

212,44 €

Hidalgo

Pons

Noemí

***5287**

Admès/sa

156,82 €

Hommami

Soultana

Mohamed

***5423**

Admès/sa

212,44 €

Hommami

Soultana

Youseff

***5409**

Admès/sa

140,21 €

Huerta

Tabasan

Aritz

***1303**

Admès/sa

212,44 €

Huguet

Capó

Martí

***1267**

Admès/sa

161,45 €

Huguet

Capó

Roger

***1267**

Admès/sa

76,48 €

Iaissayane

Belkassmi

Rihab

***5267**

Admès/sa

172,97 €

Iaissayane

Belkassmi

Youssef

***5521**

Admès/sa

212,44 €

Iaissayane

Belkassmi

Youssra

***5520**

Admès/sa

212,44 €

Ingelmo

Timoner

Alicia

***4112**

Admès/sa

86,67 €

Ingelmo

Timoner

Eric

***4112**

Admès/sa

97,55 €

Janer

Pons

Keyla

***5495**

Admès/sa

122,36 €

Janer

Triay

Marc

***5212**

Admès/sa

186,94 €

Janer

Pons

Nayra

***5495**

Admès/sa

115,57 €

Jaramillo

Jiménez

Michael Joan

***0606**

Admès/sa

212,44 €

Jaramillo

Jiménez

Sara Thais

***1218**

Admès/sa

133,62 €

Jiménez

Serrano

Katie Gabriela

***0272**

Admès/sa

180,15 €

Juaneda

Marquès

Adrià

***5427**

Admès/sa

169,95 €

Juaneda

Marquès

Enric

***5269**

Admès/sa

209,89 €

Kasmi

Kasmi

Mohamed Adam

***1419**

Admès/sa

212,44 €

Khnifrat

El Hajoui

Firdaous

***1415**

Admès/sa

118,96 €

Khnifrat

El Hajoui

Wahiba

***3899**

Admès/sa

118,96 €

Konstantin

Brittton

Arthur

****9713*

Admès/sa

212,44 €

Kumar

Singh

Ansh

***1366**

Admès/sa

161,45 €

Kumar

Singh

Vansh

***7002**

Admès/sa

161,45 €

Lanati

Maier

Brisa

****8782*

Admès/sa

212,44 €

Lanati

Maier

Tiziano

***5189**

Admès/sa

212,44 €

Lasso

Viafara

Andrés Felipe

*****6357

Admès/sa

178,45 €

Lasso

Viafara

Duvan Felipe

****6358

Admès/sa

212,44 €

León

Pons

Adrià

***5138**

Admès/sa

208,82 €

León

Pons

Marc

***5439**

Admès/sa

120,66 €

León

Pons

Xavier

***5138**

Admès/sa

212,44 €

Linares

Villalonga

Guerau

***1217**

Admès/sa

150,83 €

Linares

Villalonga

Isaura

***0892**

Admès/sa

150,83 €

Linares

Villalonga

Quirze

***1458**

Admès/sa

61,61 €

Linares

Carreras

Valeria

***4184**

Admès/sa

147,01 €

Lissa

Peralta

Antu

****6269*

Admès/sa

212,44 €

Lissa

Peralta

Calendula

****6244*

Admès/sa

212,44 €

Llabrés

Febrer

Miquel

***5318**

Admès/sa

178,45 €

Llabrés

Cubero

Nerea

***5544**

Admès/sa

182,17 €

Llebaria

Jimenez

Miquel

***7479**

Admès/sa

178,45 €

Lliteras

Guijarro

Alex

***5359**

Admès/sa

122,83 €

Llorens

Marqués

Leo

***5260**

Admès/sa

171,68 €

Llorens

Marqués

Nill

***5260**

Admès/sa

202,65 €

Lluch

Casasnovas

Jaume

***5301**

Admès/sa

212,44 €

Lluch

Fonoll

Jofré

***5215**

Admès/sa

163,58 €

Lluch

Casasnovas

Jordi

***5369**

Admès/sa

120,66 €

Lluch

Casasnovas

Martí

***5147**

Admès/sa

212,44 €

Llufriu

Gomila

Àlex

***5362**

Admès/sa

212,44 €

Llufriu

Gomila

Iván

***5362**

Admès/sa

212,44 €

Llumiquinga

Cumbajin

Andrea Daniela

***1215**

Admès/sa

208,19 €

Llumiquinga

Cumbajin

Luis David

***3864**

Admès/sa

41,64 €

Lobato

López

Ainara

***5557**

Admès/sa

212,44 €

López

Guerrero

Alba

***5169**

Admès/sa

212,44 €

Lovera

González

Justin

****0538*

Admès/sa

212,44 €

Lozano

Ruiz

Álvaro

***0831**

Admès/sa

195,10 €

Mahe

 

Amaury

****8289*

Admès/sa

104,52 €

Maldonado

Pachón

Iván

***1294**

Admès/sa

212,44 €

Mamouni

 

Abdelaziz

****8380*

Admès/sa

45,89 €

Mamouni

 

Adam

****3827*

Admès/sa

30,59 €

Mamouni

Mamouni

Amine

***3971**

Admès/sa

212,44 €

Mamouni

 

Mohamed Reda

****1762*

Admès/sa

61,18 €

Manzanares

Pelegrí

Naira Maria

***1078**

Admès/sa

212,44 €

Marín

Cortés

Alma del Carmen

***1101**

Admès/sa

212,44 €

Marín

Cuadros

Cloe

***9392**

Admès/sa

212,44 €

Marín

Jiménez

Juan José

***4148**

Admès/sa

212,44 €

Marques

Bagur

Joan

***5072**

Admès/sa

178,45 €

Marqués

Mascaró

Joan

***5140**

Admès/sa

109,74 €

Marqués

Mascaró

Marta

***4802**

Admès/sa

212,44 €

Marquès

Abelló

Arnau

***5198**

Admès/sa

212,44 €

Marquès

Anglada

Daniel

***5026**

Admès/sa

168,25 €

Marquès

Mesquida

Josep

***4991**

Admès/sa

178,45 €

Marquès

Abelló

Marc

***5198**

Admès/sa

196,29 €

Marquès

Torres

Neus

***5323**

Admès/sa

111,72 €

Marquès

Mesquida

Roser

***5242**

Admès/sa

101,20 €

Marquès

Torres

Toni

***5232**

Admès/sa

106,22 €

Martí

Moll

Eric

***5395**

Admès/sa

156,14 €

Martín

Llor

Edgar

***5323**

Admès/sa

80,30 €

Martín

Llor

Gemma

***5228**

Admès/sa

163,58 €

Martín

Llor

Isaac

***4909**

Admès/sa

168,25 €

Masegosa

Álvarez

Aaron

***1273**

Admès/sa

110,00 €

Masegosa

Álvarez

Ahinara

***3910**

Admès/sa

147,01 €

Mbaye

Ruiz

Mouhamad Yasin

***9942**

Admès/sa

163,58 €

Mbaye

Ruiz

Omar Al Karim

***5390**

Admès/sa

93,47 €

Melià

Vallori

Teo

***5444**

Admès/sa

212,44 €

Merino

López

Saúl

***5444**

Admès/sa

138,08 €

Merino

López

Yeray

***5292**

Admès/sa

138,08 €

Mesquida

Casalí

Adrià

***4142**

Admès/sa

157,20 €

Mesquida

Villalonga

Claudia

***5318**

Admès/sa

163,47 €

Mesquida

Moll

Clàudia

***4931**

Admès/sa

212,44 €

Mesquida

Villalonga

Gemma

***4888**

Admès/sa

212,44 €

Mesquida

Villalonga

Marc

***5076**

Admès/sa

212,44 €

Mesquida

Pons

Pau

***5161**

Admès/sa

157,20 €

Mesquida

Moll

Xavier

***5278**

Admès/sa

163,58 €

Molina

Salvador

Aina

***5394**

Admès/sa

105,35 €

Molina

Salvador

Hugo

***5044**

Admès/sa

130,86 €

Molina

Salvador

Iker

***5044**

Admès/sa

168,25 €

Moll

Martí

Guiu

***5472**

Admès/sa

212,44 €

Moll

Campins

Josep

***5396**

Admès/sa

121,79 €

Moll

Martí

Mei

***5478**

Admès/sa

184,25 €

Moll

Martí

Nim

***5538**

Admès/sa

212,44 €

Moll

Coll

Núria

***5529**

Admès/sa

102,86 €

Mondragón

Expósito

Gustavo Andres

***7754**

Admès/sa

150,83 €

Mora

Mendoza

Yadel

****8116*

Admès/sa

212,44 €

Morlà

Gutiérrez

Francesc

***5299**

Admès/sa

134,22 €

Morlà

Gutiérrez

Udane

***5393**

Admès/sa

51,66 €

Murua

Navarro

Lautaro Lionel

*****1306

Admès/sa

212,44 €

Murua

Navarro

Uriel David

*****2835

Admès/sa

140,21 €

Nicolás

Nieto

Ainara

***4142**

Admès/sa

212,44 €

Nogueira

Pérez

Eva

***5053**

Admès/sa

212,44 €

Nogueira

Pérez

Judith

***5053**

Admès/sa

104,09 €

Ojea

Allés

Marta

***5196**

Admès/sa

212,44 €

Ojea

Allés

Paula

***4920**

Admès/sa

212,44 €

Olives

Bonilla

Clara

***0939**

Admès/sa

176,32 €

Olives

Caules

Joana

***1249**

Admès/sa

150,83 €

Olives

Caules

Júlia

***1249**

Admès/sa

74,35 €

Olmedo

Carreras

Nil

***4000**

Admès/sa

140,21 €

Olmedo

Carreras

Ulisses

***1450**

Admès/sa

163,58 €

Ortiz

Barre

Mario E.

***0833**

Admès/sa

212,44 €

Ortiz

Barre

Marlon R.

***1208**

Admès/sa

212,44 €

Oulad-Maizi

Kaber

Rayane

***5438**

Admès/sa

146,58 €

Ould

Hama

Ibrahima

****0317*

Admès/sa

212,44 €

Palermo

 

Alihuen

****6312*

Admès/sa

191,19 €

Palermo

 

Eluney

****6320*

Admès/sa

212,44 €

Parodi

 

Aurelio

****6374*

Admès/sa

212,44 €

Pascual

Tissera

Anouk

****4155*

Admès/sa

163,28 €

Pascual

Tissera

Iulen

****4105*

Admès/sa

158,02 €

Pavón

García

Ainoa

***5363**

Admès/sa

185,78 €

Pelegrí

Sanz

Anna

***1302**

Admès/sa

212,44 €

Pelegrí

Sanz

Gala

***3855**

Admès/sa

177,94 €

Pelegrí

Sanz

Laia

***1302**

Admès/sa

212,44 €

Pérez

Rodríguez

Abril

***4849**

Admès/sa

202,65 €

Pérez

Calderón

Adrián

***1049**

Admès/sa

212,44 €

Pérez

Calderón

Ezequiel

***3894**

Admès/sa

178,45 €

Pérez

Monroy

Iago Ismael

***5381**

Admès/sa

212,44 €

Pérez

Baravalle

Nahuel

***5386**

Admès/sa

212,44 €

Pérez

Rodríguez

Queralt

***5222**

Admès/sa

212,44 €

Pericás

Marqués

Migue

***5301**

Admès/sa

212,44 €

Piedrabuena

Juan

Dylan

***5319**

Admès/sa

95,60 €

Planas

Almeda

Edurne

***1049**

(MARE)

Admès/sa

212,44 €

Plasencia

Anchiraiko

Andrea Nikol

******3541

Admès/sa

212,44 €

Pons

Barber

Gerard

***5416**

Admès/sa

212,44 €

Pons

Barber

Marc

***5416**

Admès/sa

196,29 €

Pons

Coll

Albert

***4871**

Admès/sa

212,44 €

Pons

Díaz

Jazlyn

***1004**

Admès/sa

127,46 €

Pons

Diaz-Güemes

Adrián Jesús

***1462**

Admès/sa

191,19 €

Pons

Durà

Marina

***5149**

Admès/sa

212,44 €

Pons

Salas

Borja

***5275**

Admès/sa

133,83 €

Pons

Moll

Francesc

***4882**

Admès/sa

186,94 €

Pons

Moll

Natali

***4193** (MARE)

Admès/sa

212,40 €

Pons

Mayans

Francesc

***5494**

Admès/sa

211,31 €

Pons

Mayans

Jaume

***5484**

Admès/sa

105,35 €

Pons

Mansilla

Isaac

***5283**

Admès/sa

171,95 €

Pons

Mansilla

Luka

***5389**

Admès/sa

171,95 €

Pons

Pons

Neus

***1318**

Admès/sa

105,35 €

Pons

Pons

Núria

***4998**

Admès/sa

212,44 €

Pons

Pons

Santiago

***4835**

Admès/sa

195,44 €

Pons

Pons

Sergi

***1162**

Admès/sa

161,45 €

Pons

Pons

Tolo

***1162**

Admès/sa

63,73 €

Pons

Taltavull

Llorenç

***5406**

Admès/sa

79,14 €

Pons

Triay

Nina

***0859**

Admès/sa

212,44 €

Pons

Vera

Lucía

***4006**

Admès/sa

212,44 €

Pons

Vera

Miguel

***3862**

Admès/sa

186,94 €

Portella

Márquez

Aiko

***5479**

Admès/sa

127,46 €

Portella

Carreras

Christian

***1057**

Admès/sa

148,71 €

Portella

Márquez

Erica

***5295**

Admès/sa

115,57 €

Portella

Márquez

Iris

***5025**

Admès/sa

212,44 €

Prats

Pizà

Clara

***4366** (MARE)

Admès/sa

186,94 €

Prats

Pizà

Martina

***4366** (MARE)

Admès/sa

186,94 €

Qabbaj

 

Moad

****3614*

Admès/sa

117,70 €

Quiñonero

Aule

Jan

***7961**

Admès/sa

157,20 €

Quirce

Mugnier

Ailani

***1190**

Admès/sa

125,34 €

Ramírez

Puerta

Laia

***5390**

Admès/sa

212,44 €

Ramírez

Puerta

Xaloc

***0887**

Admès/sa

212,44 €

Reyes

Pizarro

Alain

***5229**

Admès/sa

212,44 €

Rico

Santana

Alisson Michele

****1339*

Admès/sa

178,45 €

Rives

Jodar

Gemma

***3916**

Admès/sa

212,44 €

Robles

Moll

Lucía

***5434**

Admès/sa

127,46 €

Rodrigues

Clares

Nicolás Victor

***1022**

Admès/sa

212,44 €

Rodríguez

Martínez

Eloi

***5435**

Admès/sa

116,84 €

Rodríguez

Martínez

Guiem

***5230**

Admès/sa

138,08 €

Rodríguez

Rahiran

Isabella

****8962

Admès/sa

212,44 €

Rodríguez

Sánchez

Iván

***5326**

Admès/sa

114,72 €

Rodríguez

Martínez

Júlia

***5182**

Admès/sa

178,87 €

Rodríguez

Sánchez

Laura

***5326**

Admès/sa

212,44 €

Rodríguez

Luna

Penélope

***0538**

Admès/sa

212,44 €

Román

 

Yasmin

****4917*

Admès/sa

191,19 €

Ruau

Sanz

Alba

***4972**

Admès/sa

149,17 €

Ruiz

Anglada

Carmen

***2188**

Admès/sa

212,44 €

Ruiz

Anglada

Eduardo

***2189**

Admès/sa

212,44 €

Salas

Cardona

Julia

***5454**

Admès/sa

147,90 €

Salas

Cardona

Toni

***5291**

Admès/sa

212,86 €

Salcedo

Vaquero

Candela

***5480**

Admès/sa

173,35 €

Saldia

Justiniano

Dahiana

***1411**

Admès/sa

133,62 €

Saldia

Justiniano

Ezequiel

****0279*

Admès/sa

212,44 €

Sall Diack

Konare

Maódo Malick

***1229**

Admès/sa

212,44 €

Sall Diack

Konare

Pape El Hadji Dame

***1229**

Admès/sa

212,44 €

Salord

Llufriu

Adrià

***5262**

Admès/sa

178,45 €

Salord

Llufriu

Judit

***5262**

Admès/sa

151,72 €

Salord

Llufriu

Laia

***5262**

Admès/sa

163,18 €

Salord

Arguimbau

Marta

***5131**

Admès/sa

211,16 €

Salord

Bosch

Pere

***5321**

Admès/sa

137,66 €

Salord

Arguimbau

Sergi

***5065**

Admès/sa

178,45 €

Salord

Bosch

Toful

***5178**

Admès/sa

212,44 €

Sánchez

Ginés

Elia

***4054**

Admès/sa

134,75 €

Sánchez

Ginés

Izan

***5501**

Admès/sa

212,44 €

Sánchez

Ginés

Joel

***1006**

Admès/sa

212,44 €

Sánchez

Llufriu

Marc Xavier

***5127**

Admès/sa

212,44 €

Sánchez-Escribano

Coll

Claudia

***5109**

Admès/sa

115,31 €

Sango

Chacón

Helen Carolina

***3274**

Admès/sa

212,44 €

Santana

Pérez

Esteban

****1033

Admès/sa

212,44 €

Santana

Rangel

Jeicob Joel

****6194

Admès/sa

212,44 €

Saura

Abad

Iker Gabriel

***5263**

Admès/sa

157,20 €

Saurina

Bosch

Ariadna

***5043**

Admès/sa

127,46 €

Seguí

Enrich

Abel

***1288**

Admès/sa

76,48 €

Seguí

Gálvez

Abril

***3985**

Admès/sa

212,44 €

Seguí

Enrich

Eric

***0816**

Admès/sa

186,94 €

Seguí

Enrich

Júlia

***1288**

Admès/sa

61,61 €

Seguí

Enrich

Luca

***0816**

Admès/sa

63,73 €

Selva

Del Rio

Addaia

***3276** (MARE)

Admès/sa

70,10 €

Sherrif

Bosch

Anwar

***5464**

Admès/sa

178,45 €

Sherrif

Bosch

Fatima

***4986**

Admès/sa

212,44 €

Silveira

Domingo

Francesc

***5131**

Admès/sa

163,58 €

Silveira

Domingo

Lucas

***4429** (MARE)

Admès/sa

142,76 €

Simonet

Bosch

Gemma

***5302**

Admès/sa

212,44 €

Simonet

Bosch

Júlia

***5451**

Admès/sa

212,44 €

Sintes

Vinent

Ariadna

***3855**

Admès/sa

212,44 €

Sintes

Coll

Biel

***5386**

Admès/sa

212,44 €

Sintes

Avilés

Daniela

***0589**

Admès/sa

212,44 €

Sintes

Marroquín

Elena Laura

***5220**

Admès/sa

212,44 €

Sintes

García

Gisela

***1088**

Admès/sa

138,08 €

Sintes

García

Gràcia

***1431**

Admès/sa

163,58 €

Sintes

Avilés

Iratxe

***0589**

Admès/sa

212,44 €

Sintes

Reynés

Martí

***0849**

Admès/sa

150,83 €

Sintes

Reynés

Mireia

***1427**

Admès/sa

40,36 €

Soriano

Villalonga

Damià

***4949**

Admès/sa

201,81 €

Tamoussat

Ziani

Iyad

***5322**

Admès/sa

163,58 €

Tejera

Coll

Marc

***5084**

Admès/sa

178,45 €

Tejera

Coll

Xavier

***5084**

Admès/sa

130,86 €

Tejero

Del Pozo

Gala Etelvina

***1345**

Admès/sa

212,44 €

Tixe

Barba

Dylan Edgar

***4802**

Admès/sa

212,44 €

Tixe

Barba

Iker Eduardo

***4802**

Admès/sa

212,44 €

Toala

Lovera

Kristel Anais

***4787**

Admès/sa

212,44 €

Toro

Tomalá

Sara Betsabé

***3956**

Admès/sa

165,70 €

Torrent

Moll

Guiem

***0920**

Admès/sa

150,83 €

Torrent

Rodríguez

Victòria

***4732**

Admès/sa

172,07 €

Torres

Torres

Èlia

***4846**

Admès/sa

211,31 €

Torres

Quevedo

Judith

***5071**

Admès/sa

212,44 €

Torres

Torres

Macià

***5189**

Admès/sa

171,95 €

Torres

Gener

Marc

***5398**

Admès/sa

121,79 €

Torres

Gener

Nil

***5237**

Admès/sa

177,38 €

Triay

Barber

Carla

***5215**

Admès/sa

212,44 €

Triay

Gelabert

Isaac

***5392**

Admès/sa

178,45 €

Triay

Machuca

Josep

***5093**

Admès/sa

212,44 €

Triay

Gelabert

Judit

***5392**

Admès/sa

99,85 €

Triay

Hierro

Sam

***5204**

Admès/sa

93,47 €

Triay

Hierro

Teo

***5001**

Admès/sa

163,58 €

Valarezo

Aguilar

Nathaly Del Cisne

***1164**

Admès/sa

208,19 €

Vera

Jimena

Agustin Gael

***5357**

Admès/sa

95,98 €

Vera

Jimena

Emiliano Ginés

***5137**

Admès/sa

212,44 €

Vico

Guarino

Alba

***1012**

Admès/sa

212,44 €

Vidal

Fuentes

Hugo

***3942**

Admès/sa

212,44 €

Vidal

Fuentes

Noemi

***3950**

Admès/sa

212,44 €

Vilarinho

Beltrán

Leire

***1256**

Admès/sa

212,44 €

Villalonga

León

Adrià

***5367**

Admès/sa

103,24 €

Villalonga

León

Neus

***5158**

Admès/sa

184,82 €

Vioque

Izquierdo

Luís

***6923**

(MARE)

Admès/sa

127,46 €

Vioque

Izquierdo

Paula

***9019**

Admès/sa

127,46 €

Vivó

Font

Clara

***5443**

Admès/sa

158,02 €

Vivó

Font

Felipe

***5201**

Admès/sa

158,02 €

Vivó

Font

Ignacio

***5205**

Admès/sa

212,44 €

Vivó

Frau

Josep

***5389**

Admès/sa

150,40 €

Vivó

Font

Tomás

***5443**

Admès/sa

212,44 €

Vivó

Frau

Toni

***5201**

Admès/sa

152,94 €

World

Urdampilleta

Juno

***3164**

Admès/sa

78,60 €

World

Urdampilleta

Liam

***7460**

Admès/sa

82,85 €

 

 

 

 

TOTAL

85.000,00 €

Quart. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pel motiu que en cada cas s'indica:

PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

NOM

DNI/NIE

MOTIU D'EXCLUSIÓ

Álvarez

Moll

Judith

***4989**

Denegat-Major d'edat

Arias

Vidal

Xavier

***3973**

Denegat per superar nivell renda

Benejam

Saiz

Ana

***1332**

Denegat per superar nivell renda

Borrás

Lozano

Jordi

***1111**

Denegat per superar nivell renda

Alzina

Segovia

Nil

***5236**

Denegat per superar nivell renda

Alzina

Segovia

Jan

***5236**

Denegat per superar nivell renda

Caballero

Bosch

Guillem

***4935**

Denegat per superar nivell renda

Caballero

Bosch

Jesús

***5065**

Denegat per superar nivell renda

Calafat

Pons

Pere

***5167**

Denegat per superar nivell renda

Casasnovas

Jordi

Mikel

***4981**

Denegat per superar nivell renda

Casasnovas

Jordi

Eneko

***5154**

Denegat per superar nivell renda

Casasnovas

Jordi

Mikel

***4981**

Denegat per superar nivell renda

Cavaller

Valent

Eric

***3554**

Denegat per superar nivell renda

Cavaller

Valent

Nil

***3138**

Denegat per superar nivell renda

de la Cruz

Pons

Cristina

***1079**

Denegat per superar nivell renda

Fandiño

Fernández

Leire

***5311**

Denegat per superar nivell renda

Félix

Veiga

Jan

***0604** (MARE)

Denegat per superar nivell renda

García

Díaz

Paula

***0973**

Denegat per superar nivell renda

Gilabert

Sole

Gerard

***0754**

Denegat per superar nivell renda

Gilabert

Sole

Aina

***0754**

Denegat per superar nivell renda

Gómez

Pons

Mireia

***5238**

Denegat per superar nivell renda

Holgado

Harto

Aitor

***0984**

Denegat per superar nivell renda

Hurtado

Bonet

Aitor

***5511**

Denegat per superar nivell renda

Hurtado

Bonet

Marc

***5511**

Denegat per superar nivell renda

Jover

Mir

Laia

***5481**

Denegat per superar nivell renda

Marrugat

Muñiz

Oriol

***2813**

Denegat per superar nivell renda

Martínez

Camps

Clara

***5324**

Denegat per superar nivell renda

Moncada

Carreras

Pau

***0571**

Denegat per superar nivell renda

Monopoli

Cabrera

Michele

***1062**

Denegat per superar nivell renda

Monopoli

Cabrera

Vera

***1451**

Denegat per superar nivell renda

Montserrat

Medina

Josep

***5270**

Denegat per superar nivell renda

Muñoz

González

Maria

***1488**

Denegat per superar nivell renda

Plovins

León

Josep

***5179**

Denegat per superar nivell renda

Puig

Florit

Enric

***1485**

Denegat per superar nivell renda

Puig

Florit

Abril

***4082**

Denegat per superar nivell renda

Rodríguez

Sierra

Paola

***1371**

Denegat per superar nivell renda

Sánchez

Márquez

Aura

***5025**

Denegat per superar nivell renda

Sánchez

Márquez

Arnau

***5025**

Denegat per superar nivell renda

Sastre

Marqués

Adrià

***5009**

Denegat per superar nivell renda

Sastre

Marqués

Marta

***5286**

Denegat per superar nivell renda

Solà

Pérez

Pol

***0812**

Denegat per superar nivell renda

Uhler

García

Sara

***0937**

Denegat per superar nivell renda

Vilar

Moll

Nil

***5369**

Denegat per superar nivell renda

Vilar

Moll

Alex

***5369**

Denegat per superar nivell renda

Cinquè. Acceptar la renúncia a la sol·licitud que han presentat els sol·licitants següents:

PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

NOM

DNI/NIE

Janer

Pons

Aleix

***5117**

Serena

Arnau

Clara

***0744** (PARE)

Sisé. Publicar aquests acords en el BOIB als efectes de publicitat i notificació als sol·licitants i comunicar-los a la Base de Dades Nacional de Subvencions als efectes corresponents.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

  

Maó, 7 de juny de 2022

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)