Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 321461
Concessió Convocatòria d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 616876

La vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, en data 3 de juny de 2022, ha pres la següent resolució que transcric literalment:

  1. Concedir les quantitats que es detallen en l'annex 1 als beneficiaris que s'hi indiquen, per un total de 76.814,48 €.

  2. Excloure d'aquesta convocatòria les sol·licituds indicades en l'annex 2, en què s'especifiquen el motiu o motius d'exclusió.

  3. Revertir a la partida pressupostària 20 33400 78900 i, per tant, anul·lar l'autorització de despesa  (A núm. Referència 22022001859) per la quantitat de 23.185,52 € com a romanent i anul·lar l'RC corresponent pel mateix import.

  4. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

(Signat electrònica: 5 de juny de 2022

El secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística Josep Mallol Vicens)

 

ANNEX 1 SUBVENCIONS CONCEDIDES

Codi exp.

Núm. exp.

Sol·licitant

CIF

Objecte

Pressupost

Quantitat sol·licitada

Quantitat concedida

848749T

SL/001

Associació Alcem el C.IN.E.

G57694549

material imprès i marxandatge

1.194,16 €

716,50 €

716,50 €

849375N

SL/003

Associació Atzur

G57696908

material imprès i marxandatge

1.021,85 €

1.021,85 €

613,11 €

849398W

SL/004

Associació El Tauler

G57114167

material imprès 

889,35 €

889,35 €

533,61 €

849463K

SL/005

Club Escacs La Balanguera

G57103798

marxandatge

925,65 €

925,65 €

555,39 €

850262W

SL/006

Associació de veïns d'Establiments

G07589492

material imprès, marxandatge i pàgina web

2.265,30 €

2.265,30 €

1.359,18 €

850212A

SL/008

Agromallorca Agrupació de Defensa Vegetal

G07937543

etiquetatge

8.337,50 €

8.337,50 €

5.000,00 €

850397H

SL/009

Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA)

G57510737

retolació, material imprès i etiquetatge

3.650,00 €

2.810,00 €

2.190,00 €

853419E

SL/012

Club esportiu Palma de Mallorca Activa

G57753022

marxandatge

5.625,70 €

5.625,70 €

3.375,42 €

853737X

SL/013

APROSCOM Fundació

G07065386

retolació i material imprès

1.663,53 €

998,10 €

998,10 €

853698R

SL/014

Centre Cultural d'Algaida

V07313109

retolació, marxandatge i pàgina web

3.170,50 €

3.170,50 €

1.902,30 €

853774Y

SL/015

Associació Clúster de Còmic i Nous Media de Mallorca

G57728065

material imprès i pàgina web

2.370,88 €

2.370,88 €

1.422,53 €

853656J

SL/016

Associació Mallorca Nova

G04992483

retolació, material imprès i marxandatge

976,59 €

976,59 €

585,95 €

853912P

SL/017

Associació foment, conservació i producció vegetals autòctons i tradicionals de les Illes Balears (Associació de Varietats Locals)

G57272122

material imprès i marxandatge

4.892,73 €

4.892,73 €

2.935,64 €

853377X

SL/018

Associació de Turisme Bunyola 365

G16910440

retolació, material imprès i pàgina web

1.126,85 €

1.126,85 €

676,11 €

855463T

SL/019

Associació per a la salut mental Gira-Sol

G07729908

retolació i material imprès

1.068,23 €

1.068,23 €

640,94 €

855058F

SL/020

Associació Balear de persones amb discapacitat física (ASPROM)

G07068596

retolació, material imprès i marxandatge

2.375,29 €

1.425,17 €

1.425,17 €

856177K

SL/021

Federació de Bàsquet de les Illes Balears

G07192156

pàgina web

5.808,00 €

5.808,00 €

3.484,80 €

856206A

SL/022

Fundació Deixalles

G07255953

retolació, material imprès, etiquetatge i marxandatge

4.902,14 €

4.902,14 €

2.941,28 €

855340Y

SL/023

Unió de cooperatives de treball associat de les Illes Balears (UCTAIB)

F07196710

material imprès i marxandatge

3.857,30 €

3.857,30 €

2.314,38 €

853765K

SL/025

Associació Cultural Noctàmbuls

G57177347

pàgina web

1.185,80 €

1.185,80 €

711,48 €

855357X

SL/026

Fundació Jardí Botànic de Sóller - Museu Balear de Ciències Naturals

G07829377

material imprès, marxandatge i pàgina web

9.871,98 €

5.000,00 €

5.000,00 €

855474J

SL/027

Col·lectiu Contrallum

G01809607

pàgina web

1.995,50 €

1.197,30 €

1.197,30 €

855910P

SL/028

Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)

G07089600

material imprès, marxandatge i pàgina web

7.506,55 €

4.503,93 €

4.503,93 €

856480F

SL/029

Fundació Natura Parc

G57068603

material imprès

2.408,63 €

2.408,63 €

1.445,18 €

856547Z

SL/030

Cruz Roja Española

Q2866001G

retolació, material imprès i marxandatge

3.331,13 €

1.998,68 €

1.998,68 €

856601Z

SL/031

Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca

G07148612

marxandatge

1.171,72 €

700,00 €

700,00 €

856703Q

SL/032

Moviment Musical Mobofest

G16585598

material imprès i marxandatge

4.614,25 €

2.768,55 €

2.768,55 €

855791Z

SL/033

Associació Cultural Setmanari de Felanitx

G57717944

pàgina web

4.630,00 €

4.630,00 €

2.778,00 €

856747C

SL/034

Parroquia de Nuestra Señora de Lluc y de San Pedro de Escorca

R0700157A

retolació, material imprès i marxandatge

16.079,81 €

16.079,81 €

5.000,00 €

856302J

SL/035

Associació Balear d'Alletament Matern

G07914229

material imprès i pàgina web

1.877,75 €

1.877,75 €

1.126,65 €

856513C

SL/037

Centro Mater Misericordiae-Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia

R0700137C

retolació, material imprès, marxandatge i pàgina web

8.833,20 €

8.833,20 €

5.000,00 €

856532D

SL/038

Casa de la Milagrosa

R0700504D

retolació, material imprès, marxandatge i pàgina web

7.159,81 €

7.159,81 €

4.295,89 €

856227E

SL/039

La Sonrisa Médica

V07664188

material imprès

863,94 €

863,94 €

518,36 €

856820D

SL/040

Associació Colla de Castellers de Mallorca

G07819196

material imprès, marxandatge i pàgina web

1.848,39 €

1.848,39 €

1.109,03 €

856270P

SL/041

Obra Cultural Balear

G07070196

material imprès i marxandatge

8.318,38 €

4.991,02 €

4.991,02 €

TOTAL CONCEDIT

76.814,48 €

 

ANNEX 2  SOL·LICITUDS EXCLOSES

Codi exp.

Núm. exp.

Sol·licitant

CIF

Objecte

Pressupost

Quantitat sol·licitada

Motiu d'exclusió

849362W

SL/002

Sullerica Cervesa Artesana SL

B57968810

etiquetatge, marxandatge i pàgina web

1.809,49 €

1.809,49 €

No és una entitat sense ànim de lucre (punt 4 de la convocatòria)

850518A

SL7007

Associació Son Quint-Parc natural de Ponent

G57721581

retolació, material imprès, marxandatge i pàgina web

762,19 €

762,19 €

L'import a concedir no arriba al mínim establert (punt 6.1 de la convocatòria)

853355Q

SL/010

Cor de dones de Sant Francesc d'Inca

G02814283

marxandatge

514,25 €

514,25 €

L'import a concedir no arriba al mínim establert (punt 6.1 de la convocatòria)

853677N

SL/011

AMIPA CEIP Son Ferrer

G07467798

marxandatge

597,14 e

597,14 €

L'import a concedir no arriba al mínim establert (punt 6.1 de la convocatòria)

856694D

SL/024

Associació Balear d'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)

G16592065

retolació, material imprès i marxandatge

403,30 €

403,30 €

L'import a concedir no arriba al mínim establert (punt 6.1 de la convocatòria)

856865Q

SL/036

Federación Balear de Natación

G07179146

pàgina web

2.710,40 €

2.710,40 €

Ha presentat escrit de renúncia a la subvenció (art. 94 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques)