Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 321453
Concessió de la Convocatòria de subvencions per a ajuntaments per a retolació municipal 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 615609

La vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, en data 2 de juny de 2022, ha pres la següent resolució que transcric literalment:

  1. Concedir les quantitats que es detallen en l'annex 1 als beneficiaris de la línia 1 que s'hi indiquen, per un total de 47.521,00 €,

  2. Concedir les quantitats que es detallen en l'annex 2 als beneficiaris de la línia 2 que s'hi indiquen, per un total de 38.968,10 €.

  3. Excloure d'aquesta convocatòria les sol·licituds que es detallen en l'annex 3 pels motius que s'hi indiquen

  4. Revertir a la partida pressupostària 20 33400 76200 i, per tant, anul·lar l'autorització de despesa  (A núm. Referència 22022001915) per la quantitat de 3.510,90 € com a romanent i anul·lar l'RC corresponent pel mateix import.

  5. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

(Signat electrònica: 5 de juny de 2022

El secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística Josep Mallol Vicens)

 

ANNEX 1 Subvencions concedides línia 1

Codi exp.

Núm. Exp.

Sol·licitant

CIF

Objecte

Pressupost

Quantitat sol·licitada

Quantitat concedida

850045T

A/001

Ajuntament de Deià

P0701800E

Retolació carrers

6.250,00 €

6.250,00 €

3.750,00 €

853112D

A/003

Ajuntament d'Escorca

P0701900C

Senyalització edificis municipals

2.117,50 €

2.117,50 €

1.270,50 €

853316M

A/004

Ajuntament de Muro

P0703900A

Cartells Policia Local

1.320,35 €

1.320,35 €

792,21 €

853480P

A/005

Ajuntament de Lloret de Vistalegre

P0702800D

Cartell any Nicolau i retolació camins

1.579,05 €

1.579,05 €

947,43 €

853518R

A/006

Ajuntament de Santa Maria

P0705600E

Senyalització elements d'interès

8.228,00 €

8.228,00 €

4.936,80 €

853547H

A/007

Ajuntament d'Algaida

P0700400E

Senyalització edificis municipals, cartells informatius residus i plaques de camins públics

1.679,53 €

1.679,53 €

1.007,72 €

853558Y

A/008

Ajuntament de Valldemossa

P0706300A

Senyalització edificis municipals

3.503,19 €

3.503,19 €

2.101,91 €

853822P

A/009

Ajuntament de Fornalutx

P0792599J

Senyalització edificis municipals

2.099,35 €

1.259,61 €

1.259,61 €

854215K

A/010

Ajuntament de Sineu

P0706000G

Senyalització d'espais públics

5.278,02 €

5.278,02 €

3.166,81 €

854327Q

A/013

Ajuntament de Puigpunyent

P0704500H

Senyalització edificis municipals i elements d'interès

4.718,84 €

4.718,84 €

2.831,30 €

854345Q

A/014

Ajuntament d'Alaró

P0700100A

Retolació carrers

6.882,00 €

6.882,00 €

4.129,20 €

854444D

A/016

Ajuntament de Sencelles

P0704700D

Panells informatius, directoris municipals i senyals violència de gènere

7.063,38 €

7.063,38 €

4.238,03 €

854504M

A/017

Ajuntament de Costitx

P0701700G

Senyals direccionals i indicatives

1.684,40 €

1.011,84 €

1.010,64 €

854531Z

A/018

Ajuntament de Consell

P0701600I

Retolació carrers

5.662,80 €

3.397,68 €

3.397,68 €

854664J

A/021

Ajuntament d'Artà

P0700600J

Retolació carrers i senyalització edificis municipals

3.055,25 €

3.055,25 €

1.833,15 €

855381E

A/023

Ajuntament de Lloseta

P0702900B

Senyalització urbanització Son Beltran

2.202,08 €

1.212,05 €

1.212,05 €

855583K

A/024

Ajuntament de Vilafranca de Bonany

P0706500F

Senyalització edificis municipals i retolació carrers

1.500,00 €

1.500,00 €

900,00 €

855692M

A/025

Ajuntament de Binissalem

P0700800F

Retolació carrers

3.049,20 €

3.049,20 €

1.829,52 €

856167X

A/027

Ajuntament de Petra

P0704100G

Senyalítica vial, llocs d'interès i camins rurals

11.510,73 €

6.906,44 €

6.906,44 €

TOTAL LÍNIA 1:      47.521,00 €

ANNEX 2 Subvencions concedides línia 2

Codi exp.

Núm. Exp.

Sol·licitant

CIF

Objecte

Pressupost

Quantitat sol·licitada

Quantitat concedida

852663E

A/002

Ajuntament de Calvià

P0701100J

Retolació carrers

15.542,45 €

15.542,45 €

9.325,47 €

854244A

A/011

Ajuntament d'Inca

P0702700F

Senyalització campanya civisme

10.442,30 €

10.442,30 €

6.265,38 €

854309Q

A/012

Ajuntament d'Alcúdia

P0700300G

Senyalització orientació, emergència i edificis municipals

10.532,48 €

6.319,48 €

6.319,48 €

854399Q

A/015

Institut municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià

Q0700491D

Senyalització edificis municipals

4.066,57 €

2.439,94 €

2.439,94 €

856043Z

A/026

Ajuntament de Manacor

P0703300D

Retolació carrers, senyalització edificis municipals i panells informatius

24.363,05 €

24.363,05 €

14.617,83 €

TOTAL LÍNIA 2:    38.968,10 €

                                                                      

ANNEX 3 Sol·licituds excloses

Codi exp.

Núm. Exp.

Sol·licitant

CIF

Objecte

Pressupost

Quantitat sol·licitada

Motiu d'exclusió

854546W

A/019

Ajuntament de Felanitx

P0702200G

Senyalització biblioteca municipal

814,41 €

814,41 €

No sol·licita l'import mínim (a l'empara del punt 5 de la convocatòria)

854658A

A/020

Ajuntament de Llubí

P0703000J

Cartells del terme

6.376,70 €

6.376,70 €

Presentada fora de termini (a l'empara del punt 9 de la convocatòria)

854673X

A/022

Entitat Local Menor de Palmanyola

P0700002I

Senyalitzacions informatives

1.208,76 €

1.208,76 €

Presentada fora de termini (a l'empara del punt 9 de la convocatòria)