Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

Núm. 300834
Convocatòria per a la selecció de personal. Cambra de Comerç de Mallorca. Vacant de consultoria jurídica en gestió de projectes amb financiació pública nacional i/o europea

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Descripció

 • Contractació a jornada completa
 • Incorporació al mes de juliol
 • Sou brut anual: 40.800€

Objectiu

Formar part de la Oficina de Fondos Europeus del Consell Mallorca, objectiu del qual és:

 • Servei de consultoria jurídica als ajuntaments de menys de 20.000 habitants (+ Alcúdia) i Consell de Mallorca que vagin a presentar propostes de projectes públics a convocatòries europees (Next Generation EU, Marc Financer Plurianual, entre d'altres).
 • Gestió jurídica, tècnica i seguiment dels projectes finançats en las convocatòries mencionades.

Requeriments de la vacant:

 • Coneixements en presentació de propostes a convocatòries europees, preferiblement on el beneficiari sigui l'Administració Pública Local.
 • Experiència com Project Manager de projectes amb financiació nacional, europea i/o internacional.
 • Capacitat de planificació, analítica, seguiment i assistència tècnica i jurídica en projectes.
 • Capacitat de relació, comunicació e interlocució amb l'equip de feina i administracions públiques.

Requisits:

 • Formació: Titulació superior universitària, preferiblement Dret
 • Experiència mínima laboral: 3 anys en gestió de projectes europeus i/o internacional.
 • Habilitats: comercials i comunicatives
 • Idiomes: Nivell d'anglès alt ; Català: parlat i escrit
 • Se valorarà:
 • Experiència en gabinets jurídics
 • Coneixement en elaboració de bases de convocatòries públiques d'ajudes
 • Màster vinculat a temàtiques europees
 • Formació en Direcció de Projectes
 • Responsable, organitzat i orientat a resultats
 • Experiència amb clients d'àmbit públic
 • Maneig d'eines ofimàtiques.

Presentació de sol·licituds:

 • Interessats presentar CV
 • Termini: Fins al 17 de juny de 2022 (12:00)
 • Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Mallorca (horari de dilluns a divendres de 09h a 14h en carrer Estudi General, 7- Palma 07001) o per correu electrònic a cv@cambramallorca.com mencionant a l'assumpte “Convocatòria consultor jurídic Oficina Fons Europeus”.
 

Se contactarà amb els preseleccionats per una entrevista personal abans del 30 de juny de 2022. No se comunicarà formalment amb les persones no seleccionades.

  

Palma, 27 de maig de 2022

El secretari general

(Antonio Grimalt)