Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Núm. 179681
Aprovació provisional de la Modificació Puntual nº2 de la NNSS de Sencelles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que a la Sessió Extraordinària i Urgent del Ple de l'Ajuntament de Sencelles, de data 23.03.2022, aquesta Corporació, per majoria absoluta, adoptà l'acord d'aprovar provisionalment la Modificació Puntual núm. 2 de les Normes Subsidiàries de Sencelles, per a la reordenació de l'àmbit de la UAC-1 d'aquest municipai.

 

Sencelles, 29 de març de 2022

El batle

Joan carles Verd Cirer