Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 177779
Informació pública obres públiques d execució parcial de sanejament a la urbanització de Cala en Porter

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ANUNCI D'OBERTURA D'INFORMACIÓ PÚBLICA

En relació amb l'expedient municipal 1737/2022 que instrueix l'autorització de les obres públiques d'execució parcial de sanejament a la urbanització de Cala en Porter, promogudes per l'Ajuntament d'Alaior i de conformitat amb el que es disposa en l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es procedeix a obrir període d'informació pública per un termini de quinze dies, en les dependències del departament d'urbanisme de l'ajuntament i en la seu electrònica de l'Ajuntament en el següent enllaç: https:// alaior.sedelectronica.es/transparency/e744dc9d-79cd-483f-bdd5-6913542b5f34/ ; a l'efecte de que qualsevol interessat pugui consultar-lo i al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimi pertinents.

 

Alaior, en el dia de la signatura electrònica (28 de març de 2022)

El tercer tinent de batle, regidor d'Urbanisme i Hisenda

Cristóbal Marqués Palliser