Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 168139
Delegació batlia de l'Ajuntament de Alaior

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. 1902/2022

Faig públic que mitjançant Decret de batlia de data d'avui s'han delegat les atribucions de batlia en la primera tinenta de batle, Maria Antònia Pons Mascaró, com a batlessa accidental d'aquest Ajuntament, del 28 de març fins l'1 d'abril de 2022.

 

Alaior, 24 de març de 2022

El batle José Luis Benejam Saura