Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 165558
Nomenament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Decret de Batlia de 22 de març de 2022, ha estat nomenada la Senyora Aina Galmés Roig, com a personal eventual, per ocupar el lloc de treball de coordinadora del pla de dinamització econòmica i cultural, amb una retribució de 12.968,10 euros anuals (pagues extraordinàries incloses) i dedicació del 50%, el que es fa públic en compliment de l'establert a l'article 104.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local.

 

Sant Llorenç des Cardassar, 23 de març de 2022

El batle Pep Jaume Umbert