Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 136942
Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2022 pel qual s’atorga la distinció Cornelius Atticus 2021, en categoria femenina, a la senyora Maria Castañer Castañer i, en categoria masculina, al senyor Felipe Bellini Ballesteros

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 27, de 29 de febrer de 1996, es va publicar el Decret 22/1996, de 15 de febrer, que estableix la convocatòria de la distinció Cornelius Atticus, en reconeixement a les persones que han dedicat la seva vida a la pràctica i/o a la promoció de l'esport de les Illes Balears.

Mitjançant la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, s'aprovà la convocatòria de la concessió de la distinció Cornelius Atticus 2021, a una vida dedicada a l'esport, que es va publicar en el BOIB núm. 132, de 25 de setembre de 2021.

Per tot això, una vegada presentades les candidatures i valorades pel jurat de la distinció, en la sessió de 17 de febrer de 2022, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Afers Socials i Esports, en la sessió de 14 de març de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Atorgar la distinció Cornelius Atticus de l'edició 2021 als següents candidats: En categoria femenina a la senyora Maria Castañer Castañer i en categoria masculina al senyor Felipe Bellini Ballesteros.

Segon. Disposar la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 14 de març de 2022

La secretària del Consell de Govern Rosario Sánchez Grau (Per suplència d'acord amb l'article 5.2 del  Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears)