Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 132114
Aprovació del padró fiscal corresponent a la de recollida domiciliària de fems del primer semestre exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es posa en coneixement dels contribuents que, els mateixos queden exposats al públic, per període de quinze dies naturals, des del següent a la publicació d'aquest edicte, període durant el qual els interessats podran examinar el padró i formular al·legacions.

 

Sóller, document signat electrònicament (9 de març de 2022)

El batle Carlos Simarro Vicens