Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FORNALUTX

Núm. 120168
Anunci exposició al públic traspás de sepultura 31 sèrie B Cementiri de Fornalutx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Traspás titularitat sepultura num. 31 sèrie B

Instruït expedient per al traspás de la titularitat dels drets sobre el 100 % de la sepultura num. 31, serie B, del Cementeri Municipal, que figura a nom de “ Hermanos Cristóbal, Catalina y Antonio Puig Vicens “a favor de Familia Puig Vicens.

Es fa públic perquè qualsevol persona que es consideri amb drets exigibles sobre aquesta sepultura presenti, en el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquest Anunci, les al.legacions oportunes.

 

Fornalutx, 21 de febrer de 2022

El batle

Francisco Marroig Arbona