Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 123818
Oferta d’ocupació pública corresponent al 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 347/2022

Oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Felanitx corresponent a l'exercici 2022 aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de dia 2 de març de 2022.

PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA

CATEGORIA

GRUP / SUBGRUP

NIVELL CD

NOMBRE

RÈGIM

Auxiliar

Auxiliar administratiu

C2

15

1

En propietat

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA

CATEGORIA

GRUP / SUBGRUP

NIVELL CD

NOMBRE

RÈGIM

Serveis especials (Policia Local)

Inspector

A2

25

1

En propietat*

Serveis especials (Personal d'oficis)

Operari polivalent

AP

11

1

En propietat

Serveis especials (Personal d'oficis)

Ajudant de manteniment

C2

14

2

En propietat

Tècnica (Superior)

Enginyer industrial

A1

26

1

En propietat

Serveis especials (Escomeses especials)

Zelador d'obres

C2

15

1

En propietat

* Mitjançant el sistema de promoció externa

PERSONAL LABORAL

CATEGORIA

GRUP / SUBGRUP

NOMBRE

RÈGIM / VINCULACIÓ

Treballadora familiar

C2

2

Laboral fix

Tècnic/a desenvolupament local

A2

1

Laboral fix

   

Felanitx, 8 de març de 2022

El batle

Jaume Monserrat Vaquer