Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 634802
Nomenament Fill Il·lustre i dedicació d'un carrer - Expedient núm.: 2517/2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Se sotmet a exposició pública l'expedient de nomenament del senyor Santiago Pons Quintana com a fill il·lustre del municipi d'Alaior i de rebre la dedicació d'un carrer canviant la denominació de l'actual carrer de Baixamar (dedicat a sant Antoni), via on està ubicada la seva fàbrica, pel seu nom, Santiago Pons Quintana, per un termini de 15 dies hàbils, durant el qual qui ho desitgi podrà examinar la proposta de l'instructor de l'expedient i presentar les reclamacions o objeccions que estimi pertinents.

Es pot consultar la proposta a l'enllaç següent:

https://alaior.sedelectronica.es/transparency/b0e849d5-65e6-4eaf-b92b-e26f5ab88493/

 

Alaior, 29 de desembre de 2021

El batle José Luis Benejam Saura