Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 629865
Aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Santanyí per a l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovats inicialment en sessió plenària de dia 27 de desembre de 2021 el pressupost municipal, les bases d'execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament per a l'any 2022, s'exposen al públic per un termini de quinze dies a efectes d'al•legacions o reclamacions, passat aquest termini quedaran definitivament aprovats si no se'n presenta cap o, en cas contrari, el Ple resoldrà.

 

Santanyí, a data de la signatura electrònica (27 de desembre de 2021)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat